Válaszul a Restatement of European Insurance Contract Law” munkacsoport, mely maga is része az EU Bizottság által finanszírozott, az európai szerződési jog alapelvein dolgozó hálózatnak (Network of Excellence, Common Principles of European Contract Law, bővebben www.copecl.org), megalkotta az európai biztosítási szerződési jog elveit (Principles of European Insurance Contract Law” – PEICL, bővebben: www.restatement.info). A dokumentum – a viszontbiztosítás kivételével – az összes biztosítási szerződésre irányadó általános szabályokat, továbbá a kárbiztosításokra és az összegbiztosításokra (pl. életbiztosítás) vonatkozó különös szabályokat tartalmaz.

A PEICL minta-szabályozásul szolgálhat az európai törvényhozó számára. Természetét tekintve „opcionális eszköz”, amelyet a biztosítók és a szerződő felek a nemzeti jog helyett választhatnak, annak kötelező előírásait is ide értve. A PEICL alapján történő szerződéskötés révén a biztosítók a szerződő fél magas szintű védelmére épülő, egységes szabályok alapján nyújthatnák szolgáltatásaikat a belső piacon. Az Európai Unió polgárai külföldi biztosítási termékekhez férhetnének hozzá. Az „opcionális eszköz” ezért jelentős mértékben járulhat hozzá a belső biztosítási piac működéséhez.

2007. december 31.

Prof. Dr. Helmut Heiss, LL.M.Prof. Dr. Takáts Péter

Zürichi Egyetem ELTE JTI, Budapest

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Vissza a lap tetejére