Változnak a jogszabályok

Az elmúlt hetekben-hónapokban több olyan jogszabályváltozásról is hallhattunk, amelyek befolyásolják a biztosítási piac működését, a biztosítási piac résztvevői és az ügyfelek kapcsolatát.

Változnak a jogszabályok

2012.04.18

Nyilván a legfajsúlyosabb, és mindenkit leginkább érintő kérdés a társadalombiztosítás rendszerének átalakítása lesz, ezzel kapcsolatban azonban még rengeteg a bizonytalanság. A politikai csatározásokat sem kívánjuk most ismertetni, mivel ilyenkor mindent, és mindennek az ellenkezőjét is olvashatjuk a híradásokban.

A biztosítási szakma azonban nem várja tétlenül a végeredményt: már eddig is 13 biztosító jelezte, hogy a több-biztosítós rendszer (a német, holland minta) esetén részesedni kíván az újonnan megnyíló piacból.

Változik a biztosítási törvény is, amelyben főleg a biztosításközvetítők jogállását kívánja a törvényhozó egyértelműsíteni. Ehhez képest meglehetősen "gumiszabály"-szerű a jogszabályba újonnan bekerülő mondat, amely szerint "Abban a kérdésben, hogy valamely tevékenység e törvény értelmében biztosításközvetítői tevékenységnek minősül-e, vitás esetben a felügyelet (PSZÁF) határoz."

A kötelező gépjármű-felelősséggel kapcsolatos jogszabály változása jelenleg az eddig oly sok problémát és vitás helyzetet kiváltó kártörténeti igazolással (bónuszigazolással) kapcsolatos helyzetet próbálja rendezni azzal, hogy az igazolás kiadására 15 napos határidőt ír elő. Várható az is, hogy Románia és Bulgária EU-csatlakozása miatt (ezekben az országokban nagyon sok autó nem rendelkezik gépjármű-felelősségbiztosítással) további változások lesznek szükségesek.

Hosszabb időtávlatban változik a Ptk. is, mégpedig nem is jelentéktelen mértékben. Mint azt Dr. Molnár István biztosítási szakjogásztól megtudtuk, a magyar jogrend várhatóan feladja az eddigi károsultvédelmi alapszemléletét, ami többek közt azt is jelentheti majd, hogy a szándékosan, súlyosan gondatlanul okozott károkat a károkozó felelősségbiztosítója nem fogja megtéríteni. A jelenlegi szabályzás szerint ilyen esetben a biztosító fizet, majd a károkozótól követelheti vissza a kifizetett kártérítési összeget.

A biztosítás ezentúl olyan összefüggésekben is megjelenhet, ahol eddig nem is gondoltunk rá. Erre két példát mutatunk: az extrém sportok közben bekövetkezett balesetek kikerülnek a TB hatálya alól, ez nyilván olyan piaci rést teremt, amelyre a biztosítók ? persze megfelelő díjért ? szívesen betörnek. A másik érdekesség, hogy egy jogszabálytervezet szerint az utazási csekk ezentúl utasbiztosítás kötésére is felhasználható lesz. Mindkét hír abba az irányba mutat, hogy az eddig csak külföldön igénybevehető utasbiztosítások egyre inkább teret nyerhetnek az ország határain belül is.

Vissza a lap tetejére

Utolsó frissítés dátuma: