Amit a rövid futamidejű gyorskölcsönről a tanácsadónak tudni kell

Tisztelt Ügyfeleink!

A különböző hitelajánlatoknál találkozhatunk a teljes hiteldíj mutatóval (THM). Százalékban megadott értéke a nullától több száz százalékig terjedhet. Hogyan ítéljük meg ezeket? A kölcsön felvételének eldöntéséhez célszerű tudnunk az alábbiakat.

A THM-ről

A THM számításának módját jogszabály határozza meg, amelynek az a célja, hogy az ügyfelek megfelelő tájékoztatást kapjanak a tényleges költségekről, és összehasonlíthassák a különböző hitelajánlatokat. A THM-et jelenleg csak a három hónapnál hosszabb lejárattal rendelkező fogyasztási kölcsönök esetén kellene alkalmazni, azonban számos bank egyéb kölcsönfajtáknál, így a lakáskölcsönök esetében is feltünteti. 2005. január 1-jétől valamennyi lakossági kölcsön esetén kötelező lesz feltüntetni a THM-et.

Amit a rövid futamidejű gyorskölcsönről a tanácsadónak tudni kell

A THM az ügyfél által ténylegesen kézhez kapott kölcsönösszeg és a visszafizetendő teljes törlesztési kötelezettség közötti különbséget jelzi. Ha például a THM 17 %, akkor fix kamatozás esetén 100 forint kölcsön után összesen 117 forintot kell majd visszafizetnünk. A THM számítása „éves” alapon történik, azaz „a kiszámítás során használt időpontokat években vagy töredékévekben kell kifejezni”. Ez azt jelenti, hogy az egy évnél rövidebb futamidejű kölcsönök esetén is évesített THM értéket kell kimutatni, viszont azonos mértékű kamat mellett minél rövidebb az éven belüli futamidő, annál magasabb értéket fog a THM mutatni.

Megengedhető-e kiugróan magas THM-érték a kölcsönpiacon?

Magyarországon az árakat és a kamatokat elsősorban a kereslet és a kínálat viszonyai alakítják. Ez a szabály érvényesül a pénzügyi piaci szolgáltatások terén is. A Felügyelet a pénzügyi szolgáltatók díjpolitikájába, a kamatszint alakulásába nem szólhat bele, nem befolyásolhatja azt. Az árakban történő hatósági beavatkozás szükségtelenül eltorzítaná a piaci versenyt. A gyors és rövid futamidőre nyújtott kölcsönöknél az ügyfél érdeke nem feltétlenül a szolgáltatás olcsóságához, hanem annak minél gyorsabb, egyszerűbb és rugalmasabb elérhetőségéhez fűződik. A kölcsönnyújtó a folyósítás előtt nem folytat hosszas és részletes hitelelbírálati eljárást és nem kíván kezest, ezért ezek a kölcsönök kockázatosabbak is, mert nagyobb lehet vissza nem fizetésük esélye. Ha az a kérdés, hogy sokba kerül-e egy kölcsön, az mindig csak a kockázatok, illetve a kölcsönnyújtás egyéb körülményeinek teljes ismeretében ítélhető meg. A THM szokatlanul magas mértéke önmagában nem ad kellő információt. A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 201.§ (2) bekezdése szerint, ha a szolgáltatás és ellenszolgáltatás között a szerződés megkötésének időpontjában feltűnően nagy az értékkülönbség anélkül, hogy az egyik felet az ajándékozás szándéka vezetné, a sérelmet szenvedő fél a szerződést megtámadhatja. A Ptk. 202. §-a szerint pedig semmis a szerződés abban az esetben, ha a szerződő fél a szerződés megkötésekor a másik fél helyzetének kihasználásával feltűnően aránytalan előnyt kötött ki (uzsorás szerződés). Az uzsorás szerződések semmisségéhez tehát a feltűnő aránytalanságon túl a másik fél helyzetének kihasználása is társul. Annak megítélése, hogy kihasználta-e az egyik fél a másik helyzetét, csakis a konkrét szerződéses partnerek személyes körülményeinek teljes ismeretében lehetséges. A feltűnő értékaránytalanságot és a szerződés uzsorás jellegét mindig csak konkrét egyedi kölcsönszerződés esetében lehet vizsgálni, és annak megállapítása kizárólag a bíróságok hatáskörébe tartozik.

Mire ügyeljünk kölcsön felvételekor?

A kölcsönnyújtással foglalkozó pénzügyi vállalkozások a bankokhoz hasonlóan kötelesek tájékoztatni ügyfeleiket a kölcsönszerződés minden lényeges feltételéről, így annak kamatáról és költségeiről, a visszafizetés összegéről és ütemezéséről, a törlesztés módjáról és elmulasztásának következményeiről. Tudnunk kell, hogy a törlesztés elmulasztásának következményeként bekerülhetünk a központi hiteladós nyilvántartásba (ld. az erről szóló lakossági tájékoztatót a honlapon: www.pszaf.hu), ami akkor is évekig csökkenti a hitelképességünket, ha a kölcsönt végül sikeresen törlesztjük. Mindig érdemes körülnézni a pénzügyi piacon, hogy megtaláljuk az igényeinknek leginkább megfelelő (olcsóbb vagy egyéb okból előnyösebb) kölcsönfelvételi lehetőséget. Az alábbiakban lássunk egy tájékoztató táblázatot, mennyibe is kerülhet egy kölcsön. Figyelem! A táblázat adatai gyakorlatból vett példákon alapulnak, de csak a szemléltetés célját szolgálják! Hiteldöntés hozatalához ne használja őket, hanem mindig forduljon a kölcsönt nyújtóhoz!

kölcsöntípus összeg/futamidő heti/havi visszafizetés teljes törlesztés
gyorskölcsön (készpénzben kézhez kapjuk, majd folyamatosan törlesztjük!) 80 000Ft/39 hét 3432 Ft/hét 133 848 Ft
fogyasztási kölcsön (a vételárat kifizetik helyettünk, az önerőt egyidejűleg befizetjük,majd folyamatosan törlesztjük!) 79 900 Ft/24 hónap 19 176 Ft önerő és 3359 Ft/hónap 99 792 Ft
zálogkölcsön (zálogtárgy ellenében készpénzben kézhez kapjuk és egy összegben fizetjük vissza!) 80 000Ft/3 hónap - 92 640 Ft
A különböző ajánlatok közül természetesen azok előnyeinek és hátrányainak együttes mérlegelése után lehet csak dönteni. Így a THM-en és egyéb költségeken kívül figyelembe kell venni a gyorsaságot, azt, hogy kell-e biztosíték, pl. kezes vagy fedezet, vizsgálják-e jövedelmi viszonyainkat. Különös nyomatékkal kell figyelembe venni saját törlesztőképességünket is. Ilyenkor nem csak a magas THM-et kell szem előtt tartani, hanem azt is végig kell gondolnunk, megengedik-e anyagi körülményeink és jövedelmi viszonyaink, hogy hétről hétre, hónapról hónapra előteremtsük a törlesztő részletek összegét. Ha például egy család havi 50 ezer forintos jövedelemből él, komoly megterhelést jelent hetente 3-4000 forintot kifizetnie. Ha törlesztő-képességünk bizonytalan és a visszafizetéssel késedelembe esünk, az esetleges átütemezés rendszerint még drágábbá teszi a kölcsönt, és belekerülhetünk egy olyan adósságörvénybe, amiből még nehezebben lehet majd kikerülni. A kölcsöntípus kiválasztásához segítséget nyújthatnak a PSZÁF honlapján „A fogyasztókért” menüpont alatt „Segítünk a választásban” címen megtalálható összehasonlító terméktáblák, amelyek a bankok által nyújtott kölcsönök feltételeit tartalmazzák. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 2004.

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: