Egyesület is van a piacon-Hány lábon álljon a megújult KÖBE

Tájékoztat Szilágyi János, a Közlekedési Biztosító Egyesület elnöke

Több mint egy éve jártunk a KÖBE vezetőjénél tájékoztatást kérve az egyesület helyzetéről. Azóta sok változás történt a cégnél, aminek első jelentős tényét már akkor tapasztaltuk, amikor az új vezető - Szilágyi János, az Intéző Bizottság elnöke -, a tapasztalt biztosítási szakember fogadott és adott korrekt, áttekinthető tájékoztatást a KÖBE-nél való tartózkodása (2004. május) óta bekövetkezett helyzetről és a figyelemre méltó tervekről.

Egyesület is van a piacon-Hány lábon álljon a megújult KÖBE

A kezdés feladata és előfeltétele volt, hogy reális helyzetértékelésünk legyen és annak alapján készíthessünk tervet a továbblépésről. Az egyesület eredményei - közel 120 ezer szerződés és a 2004-ben elérhető 5,3 milliárd díjbevétel - a korábbi vezetés vitathatatlan eredményeit igazolja. Mindezekért köszönet jár azoknak, akik ennek elérésében részt vettek. Ugyanakkor ezek az eredmények azt is igazolják, hogy akárcsak a jelenlegi gfb . piacán - ahol 4-5% piaci részesedéssel rendelkezik az egyesület - van lehetőségünk a továbbfejlődésre. Pénzügyi helyzetünk stabil, rendelkezésre áll tehát az az anyagi bázis, amit a Bit. előír. Ugyanakkor, ha az eredményekhez más igényekkel közelítünk, akkor felmerül a kérdés: meg lehetünk-e elégedve ezzel az eredménnyel?! Nem egyszerűen az elégedettségről van szó, a válaszhoz fel kellett ismernünk, hogy mennyire sikerül a mai hazai piaci versenyben a felbukkanó kihívásokra megfelelő választ adni. A kihívásokra a KÖBE-hez méltó válaszokat kell produkálnuk. Elsőként az „egy lábon álláson” kell változtatunk, vagyis azon, hogy a KÖBE ne csak gépjármű-felelősségbiztosítással foglalkozzék. Emiatt ugyanis az volt a helyzet, hogy nem volt másik módozat, ami a költségviselésben segíthetné a gazdálkodásunkat. A másik üzletpolitikai feladat a változtatás, hogy a casco biztosítási módozatot is fel kell vállalnunk és ajánlati palettánkon szerepeltetnünk kell. Terveink szerint, illetve az előkészületek alapján ezzel a fejlesztéssel (cascóval) 2005 tavaszán lépünk a piacra. Reméljünk, tagszervezőink útján el tudunk majd jutni a kialakult versenyben a célul kitűzött megfelelő pozícióra. További feladat saját hálózatunk megerősítése és más értékesítési csatornák megnyitása. Elsősorban biztosításközvetítőkkel, alkuszokkal szeretnénk bővíteni az értékesítés hálózatát. Az egyesület vezetése további módozatokról is tárgyal. Így saját lakás- és vagyonbiztosítás kidolgozására és vezetésére is lehetőséget látunk - persze csak felelősségteljes előkészítés után. Ez a hosszú távú üzleti stratégia ügyéhez tartozik. Itt jegyzem meg, hogy szóba jöhet más biztosítókkal való együttműködés is, természetesen úgy, hogy az mindkét fél számára egyaránt előnyös legyen, és csak olyan, amire a törvény lehetőséget nyújt. Az eddig említett üzletpolitika megvalósításához minél gyorsabban hozzá kell kezdenünk. Ennek előfeltétele az értékesítési csatornák bővítése, amihez hozzátartozik tagszervezői hálózhatunk bővítése. Jelenleg 250-260 tagszervezővel dolgozik az egyesület, más saját értékesítő hálózata nincs. Ha azt akarjuk, hogy valóban jelentősen nőjön ügyfélkörünk, akkor az alkuszokkal szervezett és tartós együttműködést kell kialakítanunk. Ehhez már hozzákezdtünk, eddig 15-20 megbízható alkusszal kötöttünk együttműködést. További három, interneten értékesítő céggel is megvalósult a közös üzleti tevékenység. Ezen cégek honlapján a KÖBE módozati kínálata is folyamatosan megtalálható. A felsorolt tervek bizonyítják, hogy az egyesület - a korábbiakhoz képest teljesen új pályán - megvalósíthatónak látja szervezeti-üzleti eredményessége javulását. Mindez annak köszönhető, hogy a KÖBE társadalmi vezetése és a menedzsment elfogadta, hogy a jelenlegi versenyben csak a korszerű módszerek, illetve vezetés produkálhat eredményt, Az eddigi tapasztalatok reményt keltőek és várható, hogy hosszabb távon kitűzött szervezeti és üzleti terveink megvalósulnak. Még egy nagyon fontos feladatról szólnunk kell: az egyesületnek alig volt országos hálózata, szervezete. Az ügyfélkapcsolat javítása érdekében, a menedzsment javaslatára a társadalmi vezetés úgy döntött, hogy képviseleti irodákat hozunk létre, amelyek bizonyos kárrendezés szervezési feladatokat is ellátnak. További feladatuk lesz az általános tájékoztatás, az ügyfélkapcsolatok bővítése, a csekk- és zöldkártya-kiadás is. A képviseleti irodák közül egynek külön jogosítványa lesz, ez az iroda lesz felelős a megyében folyó üzleti munkáért, hálózatfejlesztésért, a tagszervezési munka bővítéséért. Mindez azt is magában foglalja, hogy ennek a - nevezzük „főirodának” - kell majd a helyi kapcsolatokat megteremtenie és az alulról jövő kezdeményezések központba jutását megszerveznie. Már két megyében - Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok - indítottunk ilyen irodát. Ezek már működnek és egyre jobban látják el feladatukat. Az eddig elmondott terveink magabiztos megfogalmazása után sem hallgatjuk el, hogy az alkuszokkal, brókerekkel, javítóipari cégekkel való tárgyalás során tapasztaltuk, hogy egyesületünkről nem a legjobb kép alakult ki. Ezzel elsősorban a kárrendezési ügyek kapcsán kellett szembesülnünk. Ezért az ezen való javítást az egyik legsürgősebb és legfontosabb feladatnak tartja a vezetés. Befejezésül még annyit: a javító szándékú fejlesztés sikerének egyik legfontosabb biztosítéka, hogy a társadalmi és üzleti vezetés közös nyelvet beszéljen. Ez az együttműködés megteremti annak lehetőségét, hogy a KÖBE a hazai biztosítási piac megbecsült cégei között megszilárdítsa helyét a stabil biztosítók között.

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: