Közép-Kelet-Európa-a felelősségbiztosítás lehetőségeinek kiaknázása

Patrizia Baur–Viktor Dobos

A közép- és kelet-európai biztosítási piacok többsége komoly növekedést regisztrált 2004-ben, többek között a stabil gazdasági teljesítmény következtében. Az egyik átlagon felüli növekedést élvező üzletág a felelősségbiztosítás volt. Bár ez az üzletág volumenét illetően még kicsi, mégis nagy lehetőségeket rejt, amelyeket egyre inkább kiaknáznak.

Közép-Kelet-Európa-a felelősségbiztosítás lehetőségeinek kiaknázása

Közép- és Kelet-Európában a 2004-es év gazdasági rekordév volt. Az átfogó gazdasági növekedés harmadik éve folyamatosan gyorsult, 6,5%-ra. Ez a fejlődés a biztosítási szektornak is hasznára volt. A közvetlen piac által kötött biztosítások díjai 34 milliárd eurót tettek ki 2004-ben, miáltal a régiónak a teljes feljövőben lévő biztosítási piaci díjakból való részesedése 11% fölé emelkedett. Még mindig a nem-életbiztosítás a kiemelkedő üzletág, amely a megkötött regionális biztosítási díjak háromnegyedét teszi ki. 2004-ben a regionális biztosítás növekedését az élet- és nem-életbiztosítás terén egyaránt az oroszországi biztosítási piaci fejlemények uralták. A regionális életbiztosítási díjak 11%-os (inflációhoz igazított) csökkenése a korábban az adóoptimalizálás egyik eszközeként népszerű rövid távú életbiztosítási kötvények hirtelen zuhanásával magyarázható. Ez leplezi azt a tényt, hogy Közép- és Kelet-Európa többi részében az életbiztosítási díjak két számjegyű százalékkal emelkedtek két egymást követő évben. A növekedés különösen Lengyelországban (+12%), Szlovéniában (+39%) és a délkelet-európai országokban volt jelentős. A regionális nem-életbiztosítási díjak 17%-kal nőttek, főként az oroszországi díjbevétel jelentős növekedése következtében, ami a kötelező gépjármű-vezetői felelősségbiztosításban bekövetkezett emelkedést tükrözte. A gépjármű-biztosítás más országokban is előmozdította a nem-életbiztosítás növekedését. Ez az üzletág hasznot húzott a magasabb éves biztosítási díjakból és a stabil gazdasági környezetből. A gépjármű és a vagyon a legjelentősebb nem-életbiztosítási üzletágak, amelyek a teljes nem-életbiztosítási díjak kétharmadát teszik ki.

A felelősségbiztosítás kiaknázatlan lehetőségei

Az elmúlt években az EU-ba történő folyamatos gazdasági és politikai integráció és az uniós felelősségi követelményeknek való szigorúbb megfelelés ebből fakadó szükségessége, főként a termékfelelősség és a szakmai kártérítés terén, elősegítették a felelősségbiztosítás 2 fejlődését. Az átlagon felüli növekedési ráták ellenére azonban a régióban kötött teljes nem-életbiztosítási díjak mindössze 4%-a keletkezett ebben az üzletágban. 2004-ben ez 452 millió euró díjvolumennek felelt meg. 262 millió eurós együttes díjvolumenükkel Lengyelország és a Cseh Köztársaság adta a régió felelősségbiztosítási díjainak csaknem 60%-át (lásd: 1. ábra). Átlagosan a GDP-nek mindössze körülbelül 0,09%-át költötték felelősségbiztosításra 2004-ben. Nemzetközi összehasonlításban ez alacsony százalékos arányt jelent: Hollandiában például a felelősségbiztosítás a GDP 0,2%-át tette ki, Németországban 0,3%-át, Nagy-Britanniában 0,5%-át és az Egyesült Államokban 0,6%-át ugyanabban az évben. Nyilvánvaló, hogy még jelentős kiaknázatlan felelősségbiztosítási lehetőségek rejlenek Közép- és Kelet-Európában.

Felelősségbiztosítási díjak és piaci térnyerés Közép- és Kelet-Európában, 2004

Források: felügyelő hatóságok, biztosítási egyesületek, Swiss Re Gazdasági Kutatás & Tanácsadás

A régióban értékesített legáltalánosabb felelősségbiztosítási termékek az általános- és termékfelelősség biztosítások vállalkozások számára, a kötelező felelősségbiztosítási fedezetekkel együtt. A kis és közepes nagyságú kereskedelmi kockázatokat és személyi felelősség kockázatokat azonban gyakran egyáltalán nem fedezik, vagy csupán alacsony limitekkel. Ezenkívül az igazgatói és tisztviselői felelősség- és termékvisszavonási biztosítás még mindig csekély jelentőségű. A kereskedelmi felelősségbiztosítás túlsúlya a termékeiket nagyobb valószínűséggel nemzetközileg értékesítő nagyobb társaságok általában fokozottabb kockázat-tudatosságát tükrözi. Igény jelentkezik a nemzetközi tevékenységeket folytató iparvállalatok részéről is, amelyek átveszik a helyi cégeket, és hazai normák szerinti védelmet igényelnek.

A kötelező fedezetek vezetik az irányzatot a felelősségbiztosításban

A kötelező felelősségbiztosítások fontos szerepet játszanak Közép- és Kelet-Európában. Általánosságban ezeknek a termékeknek alacsony biztosítási összegeik voltak. Az elmúlt néhány évben azonban a kötelező felelősségbiztosítások kifejezett növekedésének lehettünk tanúi. Ezenkívül az EU irányelvek elfogadása szükségessé teszi a biztosítási összegeknek a nyugat-európai szintekhez való igazítását. A Cseh Köztársaságban például a biztosítási ügynökök számára a minimális kártérítési limiteket káresetenként hat az 1 millió euróhoz tényezővel emelték (illetve összesen 1,5 millió euróra) 1999 és 2005. január 1. között a Biztosítás-közvetítésről szóló EU irányelvnek való megfelelés biztosítása érdekében. A kártérítési limitek ilyen növekedése kihívás az iparág számára, mivel számos vállalat csekély tapasztalattal rendelkezik, vagy egyáltalán nincs tapasztalata ennek az új kockázatnak a kezelésében, akár a kockázati díjak kiszámítását, akár a feltételek meghatározását illetően. A közép- és kelet-európai biztosítók számára általános kihívást jelent, hogy az EU irányelvek által megszabott minimális kártérítési limitek viszonylag magasak a biztosítottaik jövedelemszintjéhez képest. A kockázat becslését megnehezítő másik tényező a káresetekkel kapcsolatos tapasztalat hiánya.

Nyereséges felelősségbiztosítási üzletág

2004-ben az elemzett országokban a kárhányadok 50% alatt voltak, Szlovéniát és Lengyelországot kivéve (lásd: 2. ábra). Szlovéniában a 80% fölötti magas kárhányad a munkavállalók által munkahelyi balesetekből fakadó ideiglenes munkaképtelenség miatt benyújtott számos kis kárigénynek tulajdonítható. A munkavállalók harmadik feleknek tekintendők munkaadóikkal szemben, ezért az általános szavatossági biztosítási kötvények magukban foglalják a munkaadók felelősségi kockázatait, amennyiben a munkavállalók bizonyítani tudják a gondatlanságot. A lengyel felelősségbiztosítási kárhányad emelkedése 2004-ben főként az orvosi műhiba tartalékok megerősítésének következménye. Az egyébként viszonylag alacsony felelősségbiztosítási kárhányadok a magánszemélyek jogaival kapcsolatos csekély tudatossággal magyarázhatók, ami a fogyasztóvédelmi csoportok csekély szerepében is megnyilvánul. Ezenkívül a lassú bírósági eljárások és a bírósági költségeknek például Magyarországon vagy Romániában megkívánt előre történő kifizetése a pereskedést nem teszik vonzóvá. A viszonylag alacsony megítélt kártérítések, a büntető kártérítések hiánya, valamint a fájdalomdíjak megszabott felső határai ( Szlovákia ) mérséklik a kárigény kifizetéseket.

Stabil kárhányadok Közép- és Kelet-Európában, 2000-2004

Megjegyzés: A kárhányadokat úgy számítják ki, hogy a kifizetett közvetlen kárigényeket elosztják a vállalt közvetlen biztosítási díjakkal, kivéve Lengyelországot, ahol a felmerült közvetlen kárigényeket a közvetlen díjbevételekkel osztják el.

Forrás: felügyelő hatóságok, biztosítási egyesületek, Swiss Re Gazdasági Kutatás & Tanácsadás

A felelősségbiztosítási díjak középtávon megkétszereződhetnek

A gazdasági és társadalmi dinamika kézzelfoghatóan befolyásolja a felelősségbiztosítás fejlődését Közép- és Kelet-Európában. Az új kötelező biztosítás , a magasabb biztosítási összegek, az állami intézmények általi jogátruházás a felelősségbiztosítókkal szemben - például az orvosi kiadások visszaszerzése érdekében személyi sérülés esetén - és az EU-ba való folyamatos integráció fokozza a tudatosságot és a pereskedést. Továbbá az életszínvonal Nyugat-Európához viszonyított javulása és az új vállalatirányítási szabályok az elkövetkező években növelni fogják a kárigények gyakoriságát és komolyságát. Ahhoz, hogy a felelősségbiztosítás nyereséges maradjon, fontos, hogy a jövőbeli változásokat már most helyesen becsüljük fel, és az árképzésben megfelelően számításba vegyük azokat. Ez jelentős kihívást fog jelenteni a régió felelősségbiztosítóinak. A jelenlegi piaci térnyerési szinteket mutatóként véve a felelősségbiztosítás még mindig kínál kiaknázatlan lehetőségeket, és volumene könnyen megkétszereződhet középtávon (2005-2010).

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: