Az orvosszakértői vélemények jelentősége.

Az orvosszakértői vélemények jelentősége a biztosítók ellen folyó peres és peren kívüli eljárásokban a biztosítási jogász szempontjából

Dr. Lőke Zsófia (Groupama Biztosító Rt.)

A kártérítés általános szabályát a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. §-ában találjuk. …. „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.” (2)A kárt vagy a károkozó, vagy érvényes biztosítási szerződés alapján az arra vonatkozó, biztosítási feltételek szerint a biztosító intézet téríti meg.

Az orvosszakértői vélemények jelentősége.

Amennyiben a káresemény személyi sérüléssel is jár, a biztosító orvosszakértő véleményét is kikéri. Az orvosszakértő a szakvéleményét a sérült ellátásakor, kezelésekor készített orvosi dokumentumok alapján készíti el. Ebből látható, hogy a sérült ellátása során elkészített dokumentumoknak döntő jelentőségük van.

Tanulmányunk célja saját anyagunk felhasználásával megállapítani, hogyan teljesülnek a dokumentációs kötelezettségek a személyi sérüléssel járó káresemények rendezése során az általunk vizsgált időszakban.

Vizsgált időszak - 2001. január 1. - 2005. december 31.

 • Orvosszakértői vélemények száma a peren kívüli kárrendezési eljárásban: 4 163
 • Orvosszakértői vélemények alapján elutasításra került kárigény száma: 517
 • Dokumentáció hiányosságai miatt elutasított: 103
 • Peres esetek száma: 30

1. eset: B. R. 36 éves férfi

 • baleseti eseményként térdsérülést említ oldal meghatározás nélkül
 • az orvosi igazolás nincs kitöltve
 • vizsgálati státus: bal térdkalács csúcsa nyomásérzékeny, ízületben folyadék észlelhető
 • kórházi felvételre előjegyezték, felvétel időpontja: 2003. 10. ? (a nap megjelölése nélkül)
 • Kórházi távozás időpontja: 2003. 10. 10.
 • 2003. 10. 21. csőtükrözés külső és belső félhold alakú porc hátsó szarvának szakadásait helyreállították
 • zavartalan posztoperatív szak
 • a kórházi iratok baleseti eseményről nem tesznek említést

2. eset: Cs. K. 32 éves férfi

 • 2005. 01. 02. Ausztriában balesetet szenvedett, melynek során bal térde sérült
 • Ausztriában orvosi ellátást vett igénybe, erről azonban semmiféle dokumentáció nem áll rendelkezésére
 • Egy fővárosi kórházban UH vizsgálatot végeztek
 • Táppénzes állományban volt 2005. 05. 10-ig
 • A szakértői véleményben térdrándulás utáni állapotot, savós hártyagyulladást, belső oldalszalag túlnyúlást állapítottak meg és megkérdőjelezték a gipszkötés alkalmazásának indokát

Megállapítás

Az orvosi dokumentáció hiányosságai miatt korrekt véleményt kialakítani nem lehetett.

Az orvosok dokumentációs kötelezettségét az egészségügyről szóló 1997. évi CLVX. törvény határozza meg a 136. §-ban. (1)

1./ A beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció tartalmazza. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.

2./ Az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni:

 • Beteg személyazonosító adatait
 • Kórelőzményt, kórtörténetet
 • Az első vizsgálat eredményeit
 • A diagnózist és a gyógykezelési tervet megalapozó vizsgálati eredményeket, a vizsgálatok elvégzésének időpontját
 • Az ellátást indokoló betegség megnevezését, a kialakulásának alapjául szolgáló betegségeket, a kísérő betegségeket és a szövődményeket
 • Egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség illetve kockázati tényezők megnevezését
 • Gyógyszeres és egyéb terápia és annak eredményét
 • A bejegyzést tevő egészségügyi dolgozó nevét és annak időpontját

3./ Az egészségügyi dokumentáció részeként meg kell őrizni

 • Az egyes vizsgálatokról készített leleteket
 • A gyógykezelés és konzílium során keletkezett iratokat
 • Az ápolási dokumentációt
 • A képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit
 • A beteg testéből kivett szövetmintákat

Az egészségügyi szolgáltatások minőségének biztosítása

Az egészségügyi ellátó rendszer minőségbiztosítási rendszert kell, hogy működtessen, e nélkül működési engedélyt sem kaphat!A bírósági eljárás során a bíróság a Polgári Perrendtartás szerint a bizonyítékokat (tanúvallomások, peres felek előadása, szakvélemény) összességükben értékeli és a meggyőződése szerint bírálja el azokat. (3) Azonban a tapasztalat az, hogy a bíróság ítéletét szinte kizárólag a szakértői véleményekre alapozza. A szakvélemények dokumentumok alapján készülnek, az általunk vizsgált 30 peres eljárás során egyetlen dokumentum sem felelt meg az egészségügyi törvényben előírt követelményeknek. Ezzel magyarázható a kárrendezési és peres eljárások elhúzódása.

Összefoglalás

A szerző 2001. január 1. és 2005. december 31. közötti időszakban 4163 biztosítási esemény során megvizsgálta az orvosi dokumentációs kötelezettségek teljesítését. Megállapította, hogy 103 esetben a biztosító az orvosi dokumentációk hiányosságai miatt nem teljesítette a biztosított kártérítési igényét. Ezt arra vezette vissza, hogy a káresemény során készült orvosi dokumentumok készítői nem teljesítették az egészségügyről szóló 1997. évi CLVX. Törvény 136. §-ában foglaltakat.

Irodalom:

1./ Az 1997. évi CLXV. Törvény az egészségügyről és az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet kiadványa.”Complex DVD Jogtár” 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.2./ A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) „Complex DVD Jogtár” 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.3./ Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény. „Complex DVD Jogtár” 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: