III Biztosításszakmai Konferencia és Kiállítás

Papp Lajos FBAMSZ elnök előadása2006. szeptember 17., Siófok

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mint a rendezvény házigazdája szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, kedves külföldi és belföldi vendégeinket, a biztosítókból érkezett kollégáinkat és természetesen alkusz társainkat.

III Biztosításszakmai Konferencia és Kiállítás

Az alkuszszövetség elnökeként most először van módom arra, hogy ilyen széles hallgatóság előtt beszéljek az alkuszszövetség munkájáról, az új elnökség által kitűzött célokról, a megvalósítandó feladatokról és nem utolsósorban a 2005. év alkuszi teljesítményéről a számok tükrében.

Előadásom vázlata röviden:

  • bevezető gondolatok
  • néhány szó magáról a rendezvényről
  • röviden a szövetség aktivitásáról, az elnökség által kitűzött célokról
  • végezetül pár adat, gondolat arról, hogy milyen évet zárt tagságunk 2005-ben

Rendezvényünk, mint a szakma legnagyobb ilyen jellegű találkozója, idén sem maradt támogatók nélkül. A találkozónkat közvetlenül támogató partnereink, az AVIVA és az ALLIANZ biztosító mellett, természetesen jelentős és nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak szövetségünk állandó támogatói is. Mint bizonyára sokaknak eszébe jutott már, szövetségünk ebben az évben ünnepli megalapításának 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból szólnunk kell azokról is akik elindították, majd pedig aktív szerepvállalásukkal működtették szövetségünket. Remélem, hogy az esti gálavacsorára is velünk tartanak majd, ahol a szolgáltatás minőségi verseny eredményeinek kihirdetése mellett, köszönthetjük a szövetség életét nagyban meghatározó elődeinket is.

A felkészülés időszakában a főtitkár asszonnyal együtt azon is gondolkodtunk, hogy mi lehetne idei rendezvényünk mottója. Hosszas töprengést követően, végül nem egy, hanem rögtön két mottó mellé tettem le a voksom.

Első: a HAGYOMÁNY

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a nagy biztosítási múlttal rendelkező országok hasonló szövetségeihez nem mérhető szövetségünk életpályája.Mégis, 15 év távlatából talán nem nagyképűség tőlünk, hogy évről évre visszatérő programjaink kapcsán hagyományról beszélünk, a hagyomány mellett pedig rögtön megemlítjük a folytonos változásra, változtatásra kész szövetségi magatartást, amely nyilvánvalóan nem áll, nem állhat távol egy biztosítási alkuszokat tömörítő közösségtől, amely közösség tagjai mindig újabb és újabb kihívásoknak kell, hogy megfeleljenek a piacon.

Fussunk hát röviden végig az általunk már hagyományosnak tekintett aktivitásainkon:

- 2006-ban VI. alkalommal rendeztük meg az ALKUSZBÁLT . A hagyományosan szövetségünk közgyűlésének estéjén zajló esemény szintén az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb rendezvény a biztosítási szektorban, ahol az alkuszok és a biztosítók képviselői igazán kötetlen légkörben, szórakozva készülhetnek fel az év közös kihívásaira.

- VII. alkalommal szerveztünk TANULMÁNYUTAT , melyen 13 társaság képviseletében 24 alkusz ismerkedett a görög piaccal. Vendéglátónk a Görög Biztosítási Alkuszok Szövetsége (HIBA-Hellenic Insurance Broker's Association) volt, melynek képviselőit most itt üdvözölhetjük konferenciánkon. A résztvevőknek kétség kívül hasznos tapasztalatokat adott ez az út, ezért minden kollégánkat arra buzdítom, hogy jövőre még többen tartsanak majd velünk. Ezen a ponton azt hiszem, elárulhatom, hogy Anna Dublinban, a BIPAR közgyűlésén már elkezdte szervezni a jövő évi utat, amelyen lengyel kollégáink tapasztalataival kívánunk majd megismerkedni.

- Szintén VII. alkalommal minősítjük biztosítós partnereinket az ügyfeleink és az alkusz kollégáink szempontjából leginkább fontos szolgáltatás minőségi kritériumok tükrében, ma már 3 kategóriában (nem-élet, élet és - a magyar piac sajátosságai miatt - gépjármű-biztosítási kategóriában). Az életkategóriát 4 éve alapítottuk, a gépjármű-biztosítási kategóriában pedig 3. alkalommal értékelünk. Idén soha nem látott mennyiségben töltötték ki kollégáink a kérdőíveket, amelyet ezúton is köszönök. Ha ez az aktivitás megmarad, úgy tovább bővíthetjük a már szokásos kategóriákat: Én például elképzelhetőnek tartom, hogy a vagyonbiztosítási kategóriát a jövőben szétbontjuk lakossági vagyon és egyedi vagyon kategóriákra.

- XI. alkalommal rendezünk ALKUSZTALÁLKOZÓT , amely találkozót 3 éve - a változtatás szükségszerűségét megérezve - új formában, a konferencia komolyságát megőrizve, azt a kiállítások gyakorlatiasságával vegyítve mind nagyobb és nagyobb látogatottság mellett rendezünk meg.

Hogyan is alakult a találkozón résztvevők száma 2001-ben és ma?

Most pedig nézzük a hétfői programot:Ahogy az látható, a holnapi napon előadások lesznek minden mennyiségben.

A biztosítós partnereinktől, kiállítóinktól már megszokott előadások mellett bátran ajánlom Önöknek a palettán újdonságként megtalálható alkuszi bemutatkozásokat isElőzőleg ígértem egy 2. mottót is, amely kapcsán a keddi szakmai naphoz való kedvcsináló előtt ejtenék pár szót.

Előadásom 2. mottójául a KOMMUNIKÁCIÓ- t választottam.

Talán ez a legfontosabb fogalom, amelyre munkánk során oda kell figyelnünk a biztosítási „torta”, a biztosítási hajlandóság növelése egyformán érdeke a piac minden szereplőjének. Ennek a nyilvánvaló célnak az elérésében nagyban segíthet bennünket, ha folyamatosan fejlesztjük kommunikációnkat.

A kommunikációt egymással, meglévő és leendő ügyfeleinkkel. Véleményem szerint minden alkalmat meg kell ragadnunk a mind szélesebb körű ügyfél-tájékoztatás és a biztosítással kapcsolatos ismeretterjesztés érdekében.

Mit ér, ha csupán mi vagyunk tisztában munkánk társadalmi jelentőségével?!Meg kell értetni a laikusokkal, akik többnyire még mindig csak mint egy szükséges rossz dologra gondolnak, ha a biztosítás szóba kerül, hogy miért fontos a mind magasabb szintű öngondoskodás. Természetesen a biztosítási kultúra színvonalának emelése bizonyos szempontból öncélú is, hiszen mi ebből élünk. Ez az öncélúság azt hiszem azonban bocsánatos, mert olyan irányba tereli ügyfeleinket, amely számukra is fontos, de talán még azt is ki merném jelenteni, hogy elsősorban nekik fontos. Ez a cél természetesen csak úgy érhető el, illetve csak úgy érhetünk el ebben eredményeket, ha a belső szakmai kommunikáció vizsgálatával kezdünk, és úgy haladunk a külső, az ügyfél kommunikáció irányába.

Mivel szegről-végről azért egymás konkurensei vagyunk, tudom, hogy az általam belsőnek nevezett, pontosabban a szakmán belüli, megfelelően kulturált párbeszéd sem egyszerű feladat.Éppen ezért számomra az egyik legnagyobb öröm, hogy mi (alkusz az alkusszal, alkusz a biztosítóval) többnyire eddig is szót értettünk, és ahogy az itt megjelentek számára gondolok, ebben a tekintetben bizakodó vagyok az elkövetkezendő időkre is. Most pedig nézzük a keddi szakmai napot:- Az elnökség vett egy nagy levegőt és úgy döntött, hogy a keddi napot teljes munkanappá tesszük, méghozzá azért, mert az előttünk álló kihívások igenis szükségessé teszik, hogy teljesen gyakorlatias módon is eszmét cseréljünk.

Megpróbáltuk kiválasztani a legfontosabb, a legidőszerűbb kérdéseket:Egyetértünk abban, hogy európai uniós tagságunk olyan távlati lehetőségeket, kihívásokat tartogat számunkra, amelyek nagyban befolyásolják jövőbeni üzletmenetünket. A lehetőségek mellett azonban azonnal megjelentek az új követelmények is. Ezeknek a követelményeknek a magyar jogalkotás - annak rendje és módja szerint - meg kíván felelni. Túl vagyunk a közvetítői direktíva jogszabályba történő beépítésén. Ezzel azonban korántsem ért véget a jogalkotási feladat, amely a szabad versenyt, az egységes piacot és a fogyasztók érdekeinek védelmét helyezi a fókuszba. Mostanában talán a leggyakrabban emlegetett kifejezés a transzparencia. A magam részéről ezzel kapcsolatban egyetlen gondolatot szeretnék megosztani Önökkel. Hangsúlyozva, hogy a fogyasztóvédelmi törekvésekkel maximálisan egyetértek, a fogyasztóvédelmet bázisnak tekintem, mégis szeretném a folyamatokat befolyásoló jogalkotók, mind az uniós tisztségviselők, mind pedig magyar kollégáik, figyelmét felhívni a piacok védelmére, az egyes biztosítási piacok fejlettségi szintjének különbözőségére. Vegyük például a magyar biztosítási piacot, amelynek európai mércével tekintve bőven van még mit ledolgoznia a biztosítási hajlandóság, az egy főre eső biztosítási díj, a biztosítottsági ráta esetében. Arról nem is beszélve, hogy a biztosítási szerződések jelentős hányada még mindig nem megfelelő biztosítási összeggel és nem a kívánatos fedezeti szinttel rendelkezik. A biztosítási kultúra szintje még mindig alacsony, az emberek biztosítási érzékenysége, biztosításkötési hajlandósága nem növekszik, sőt vannak olyan területek, ahol egyenesen rossz irányba fordultak ezek a folyamatok. Az előbb említettek tükrében, az EU direktíváinak szükségszerű követése kapcsán fontosnak tartom, hogy az új szabályozások bevezetését megelőzően vizsgáljuk azok időszerűségét, a piacra gyakorolt hatását is. A szükségszerűnek ítélt változtatások, például a jutalék transzparencia bevezethetősége ne pusztán íróasztal mellett dőljön el. A döntés előkészítésekor, a szakmai egyeztetéseken ne menjünk el amellett a számomra alapvető igazság mellett, hogy változtatásainknak elsősorban a biztosítási piac fejlődéséhez kell hozzájárulniuk, így korántsem mindegy, hogy pl. a magyar piacról vagy éppen az igen fejlett londoni piacról döntünk, legalábbis a változtatások bevezetésének időpontját illetően. A fentiek miatt talán nem meglepő, hogy a keddi napon ismét megrendezésre kerül az AIDA biztosításközvetítői szekciójának ülése, amely a biztosításközvetítés időszerű jogszabályi változásainak megvitatására teremt lehetőséget a szakma számára, külön üdvözölve, hogy ezen a megbeszélésen a pénzügyi felügyelet is aktívan képviselteti magát.

Fontossága miatt nyilvánvalóan nem hagyhattuk ki az oktatási követelményekkel kapcsolatos elképzelések, a közvetítői regiszterrel, a felügyeleti ellenőrzésekkel kapcsolatos tapasztalatok megbeszélését. Ezen a fórumon szeretnénk lemérni egy új gondolatunk, az ALKUSZ-AKADÉMIA gondolatának tagi támogatottságát. A mindenki által jól ismert, a szövetség által gondozott alkuszi alapvizsga, az állami képzés, illetve a megszerzendő képesítés miatt, mára jelentőségét veszette. Úgy gondoljuk azonban, hogy az állami képzés mellett szükséges egy olyan önképzés lehetőségének a biztosítása is, amely egyes biztosítási módozatok közvetítését a napi gyakorlati ismeretek átadásával igyekszik segíteni.

Lehetőség nyílik a Pénzügyminisztérium tervei szerint rövidesen, várhatóan már 2007-től, bevezetésre kerülő új elektronikus adatszolgáltatással való ismerkedésre. Az említett témákat szintén a felügyeleti illetékesek bevonásával vitathatjuk meg, amit szintén köszönök a Felügyelet munkatársainak.

Szakember válaszol: Az előzőleg nem említett egyéb jogszabályi változások miatt vált fontossá az adózással és a foglalkoztatási formákkal kapcsolatos kérdések átbeszélése. A témák felvezetésére külső szakértőket kértünk fel.

Utolsóként említem a legidőszerűbb és sokak által talán a legkényesebb témának gondolt, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampánnyal foglalkozó kerekasztal-beszélgetést. A GFB , a szokásos éves kampány előtti pillanatokban mindig „megmozgatja” a szakmát. Noha én úgy ítélem meg, hogy tavaly már kissé pozitív irányba változott a kampány körüli kommunikáció, és talán már botrányoktól is mentes volt, de azért kisebb viharok még bőven tarkították. A média természetesen mindig hálás ezért az év végi lehetőségért, de nem csupán tudatlanságuknak és szenzációhajhász magatartásuknak tudható be a kampányt kísérő negatív visszhang, ami semmiképpen sem tesz jót szakmánknak. Sokszor mi magunk, a piaci szereplők, biztosítók és alkuszok gerjesztjük ezt a hatást. Jó lenne, ha a biztosítási szakma minden művelőjének egyformán ártó, egymás lejáratását célzó hadjáratokat pozitív kommunikációval, az ügyfelek minél szélesebb körű tájékoztatásával tudnánk felváltani. Nem egészen egy hete volt módom beszélgetni Trunkó Barnabás úrral, a MABISZ főtitkárával. Egyetértettünk abban, hogy a gyors piaci és a egyre gyakoribb törvényi változások miatt elengedhetetlenül fontosak a két, illetve többoldalú szakmai konzultációk. Annak érdekében, hogy az előzetes szakmai egyeztetésekből véletlenül se maradhasson ki egyik szövetség sem, megállapodtunk abban, hogy minden ilyen irányú felkérésről értesítjük egymást. A kötelező GFB kampány kapcsán pedig abban egyeztünk meg, hogy még a tarifa meghirdetése előtt közös, MABISZ-FBAMSZ, sajtóreggelire invitáljuk a sajtó képviselőit, és megpróbáljuk őket az általunk helyesnek tartott kommunikáció, a szélesebb körű, tényszerű ügyfél-tájékoztatás irányába orientálni. Ehhez természetesen jelentősen hozzá tudna járulni, ha képesek lennénk a kampány játékszabályait rögzítő alapelvek általános elfogadására. Utána már „CSAK” be kellene tartani a megállapodást. Az elhangzott gondolatok lehet, hogy túl optimistának hatnak, mégis erre tennénk kísérletet a GFB munkabizottság keddi kerekasztal-megbeszélésén. A fórumra a gépjármű-biztosítási szekció meghívta a felügyeleti KGFB munkabizottság tagjait (a biztosítók képviselőit), de természetesen ez a fórum is nyitott minden résztvevő számára.

A szövetség aktivitása, az új elnökség által kitűzött célok

Januári rendkívüli közgyűlésünkön módosítottuk a szövetség alapszabályát. Szükségszerű és fontos pontosítások:- az eddigieknél egyértelműbben szabályoztuk a tagsági viszonyt, a belépést és a tagsági viszony megszűnésének szabályait;- egyértelműbbé tettük a tagság jogait;- egyértelműsítettük a szervezeti rendet, a képviseleti jogosultságokat;- lehetővé tettük, hogy az újabb, immár szakmai alapon szerveződő szekciók is működhessenek.

A fentieken túl változatlanul feladatunknak tekintjük az alapszabályban szereplő magatartási követelmények megváltoztatását.

Néhány gondolat a szekciókról

A FBAMSZ alapszabálya tehát lehetőséget biztosít a Szövetségen belül területi, vagy szakmai alapon, önszerveződéssel szekció létrehozására. Célunk, hogy a hivatalos szekciók - a Szövetség általános céljait szem előtt tartva - tagjaik érdekeit a kiválasztott részpiacon, illetve az adott szakágban még hangsúlyosabban képviselni tudják.

Reményeink szerint a szekciók száma tovább bővül, például a korábban már működő, online alkuszokat tömörítő szekció hamarosan hivatalos keretek között kezd funkcionálni.

Az új elnökség fontosnak tartotta, hogy megfogalmazza misszióját. Megpróbáltuk tehát összeszedni mindazon szempontokat, melyeket figyelembe kívánunk venni az elnökségben végzett munka során.Küldetésünk megfogalmazásakor szerettünk volna rövid és nagyon frappáns gondolatot papírra vetni. Nos, így sikerült:

Hát igen, ez nem lett rövid, tolmácsainkat pedig azt hiszem meg kell majd hívnom egy italra ezután a „merénylet” után.Tény azonban, hogy nekünk sajnos be kellett látnunk, hogy a szövetségi munka során olyan sok szempontot kell figyelembe venni, hogy ennél rövidebb missziót nem vagyunk képesek összeállítani.Nézzük azért egy kicsit gyakorlatiasabban is a kérdést.

Az új elnökség ezt követően megfogalmazta azokat a stratégiai célokat is, amelyek a fontos feladatok közül talán a legfontosabbak. Ezek kapcsán csak egy-egy gondolatot mondanék:

OKTATÁS, A SZAKMAI SZÍNVONAL EMELÉSE

A Szövetség alapvető célja, hogy tagjai a lehető legszigorúbban betartsák a Bit. által előírt, a megfelelő biztosításközvetítői képzettség megszerzésére előírt határidőket. A törvényi kötelezettség mellett a gyakorlati ismeretek szövetségi keretek közötti oktatását is fel kívánjuk eleveníteni (ALKUSZAKADÉMIA).

TAGLÉTSZÁM

Célunk: A jelenlegi tagság megtartása mellett, aciklus végére a licensszel rendelkező alkuszok több mint fele a Szövetség tagja legyen.

ETIKA

Az előző, viszonylag egyszerűen és egyértelműen meghatározható cél után, ez már egy komplexebb kérdés.

Az elnökség szándéka szerint a módosítandó etikai szabályzat olyan iránymutatásként szolgál, amely a Szövetség tagjaitól elvárt üzleti viselkedésre vonatkozik, kijelölve a Szövetség által elfogadott, illetve tiltott magatartásformák közötti határokat. A Szövetségnek kiemelt feladata, hogy utasítások helyett befolyásolja a tagok saját belátását, aminek reménybeli eredménye, hogy a tagok által végzett alkuszi tevékenység az elvárt normák szerint folyjon a jövőben.

A Szövetséghez tartozó alkuszcégeknek az alább felsorolt három viszony esetén kell az elvártaknak megfelelve működniük, kommunikálniuk:1. Ügyfeleivel, teljesítési segédeivel szemben.2. Alkusztársaival szemben (mind a Szövetségen belüli, mind az azon kívüli alkuszokkal).3. A biztosítótársaságokkal szemben.

PIACBŐVÍTÉS

A piac bővítését több szinten értelmezhetjük. Az egyes szintekhez tartozó előnyök, hasznosságok eltérőek, de mind definiálhatók a Szövetség vonatkozásában.1. A magyarországi biztosítási piac bővülése, a biztosítási szerződések számának emelkedése, biztosítottság növekedése:- A piac szempontjából ez a legtágabban értelmezhető terület a Szövetség esetében.- Közvetlen ráhatás helyett elsősorban közvetett eszközökkel, hosszú távon érhető el változás a Szövetség tevékenységének köszönhetően.2. A biztosítási piacon az alkuszok piaci részesedésének növelése, az alkuszok által közvetített biztosítások számának emelése:- A fogyasztók megismertetése az alkusz tevékenységével; az alkuszi szerep minőségével, az alkusz által nyújtott és elérhető, a fogyasztó számára hasznosabb, értékesebb, teljes körű szolgáltatással.- Fogyasztók tájékoztatása arról, hogy milyen előnyei vannak, ha a biztosító képviselője helyett egy alkusz közreműködésével választja ki a neki leginkább megfelelő biztosítást.3. A Szövetség tagjai közé tartozó alkuszok piacának bővítése:- Piacbővítés szempontjából a Szövetségnek elsődlegesen erre a szintre kell koncentrálnia.- A fogyasztók számára azon előnyöket kell tudatosítania, amiben akkor részesülnek, ha a Szövetség tagságába tartozó alkuszt választanak:

ÉRDEKKÉPVISELET (jogi környezet)

A teljes tagság érdekének képviselete:- a feladat olyan az érdekképviseleti rendszer kialakítása, amelynek működése által a teljes tagság érdeke érvényesítésre kerül az egyes fórumokon, s nem csupán a tagság egy részét kitevő társaságoké; - ehhez meg kell határozni a közös célokat, amelyekkel minden egyes tag azonosulni tud;- bármely tag felől érkező megkeresések esetén: az általa felvázolt probléma teljes körű feltárása (egyedi vagy szövetségi - legalább regionális vagy szekció - érdek fűződik a probléma megoldásához); a probléma megfelelő kezelése, válaszadás;- meg kell határozni azoknak a fórumoknak a körét, ahol:

  • állandó jelleggel képviselteti magát a Szövetség
  • eseti jelleggel (a Szövetséget érintő témák esetén)

A Szövetség aktivitása, érdekvédelem (PSZÁF munkacsoportok)

PSZÁF munkacsoportok:

1. Biztosításközvetítői munkacsoport

2. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási munkacsoport

3. Fogyasztóvédelmi munkabizottság (a legújabb felkérés, a jövőben induló fórum)A PSZÁF részéről a munkacsoportok létrehozásának célja a biztosítási szektor intézményei, illetve szövetségeik és a Felügyelet közötti közvetlen kapcsolatfelvétel, kapcsolatfenntartás a felmerülő kérdések, jogszabály módosítási igények, állásfoglalások munkacsoportok keretében történő megválaszolása, a szektorral egyeztetett közös álláspont kialakítása.

Céljaink:

  • továbbra is aktív, rendszeres részvétel,
  • jogilag mindig megalapozott, teljes értékű megoldási javaslatok benyújtása,
  • az itt megszerzett információk (várható törvényi változások) gyors közzététele a tagság körében.

2005 a számok tükrében:

Kezdjük az adatok alkuszok számának alakulásával. (Megjegyzés: az új alapszabály lehetőséget biztosít arra, hogy fióktelepek is tagjainkká váljanak. A változtatás helyességét talán az mutatja a legjobban, hogy a Magyarországon működő mindkét alkusz fióktelepet tagjaink között üdvözölhetjük.)Az alkuszok által kezelt állománydíj. Ahogy látható, ha az életbiztosítások kezelt állománydíjai szerint állítanánk sorba az alkuszokat, alapvetően más lenne a sorrend.

A biztosítási piac fejlődése:

Látható, hogy míg az életágban nem tudtuk a piac fejlődését követni, addig a nem-élet szektorban bőven a piac fölött nőtt a kezelt állomány.

A FBAMSZ súlya, előző elnökünktől „elcsent” grafikon mintájára.

Ahogy az látható súlyunk korántsem jelentéktelen a nem-életbiztosítási piacon!Figyelmüket megköszönve a tisztelt megjelenteket arra szeretném buzdítani, hogy az előadások meghallgatása mellett használják ki ezt a remek alkalmat a négy- vagy akár többszemközti gyakorlati eszmecserére is.

Befejezésül természetesen azt kívánom Önöknek, hogy az üzleti megbeszélések mellett ne feledkezzenek meg a szabadidős programokról, amelyek keretében azt kívánom, hogy szórakozzanak nagyon jól.

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: