Trunkó Barnabás-Tisztelt Olvasók

Jelentős szakaszába lépett a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) kodifikációja. A jelenleg hatályos civiljogi kódexünk 1959-ben született, a mostanitól alapvetően eltérő társadalmi, gazdasági és politikai viszonyok mellett. A rendszerváltást követően természetesen történtek korrekciók, de az átfogó kodifikációra csak most kerülhet sor.

Trunkó Barnabás-Tisztelt Olvasók

A hazai biztosítási szakma számára a Ptk. jelentős jogforrás, hiszen – az általános kötelmi jogi szabályok mellett – önálló fejezetben foglalkozik a biztosítási szerződéssel és a felelősségbiztosítási jogviszonyokat alapvetően meghatározó kártérítési joggal is. Ezért ezeknek a szabályoknak a változása is joggal tarthat igényt a szakma érdeklődésére, hiszen a biztosításra vonatkozó szabályok hosszú évtizedekre meghatározzák a szakma legfontosabb termékének, a biztosítási szerződésnek a tartalmi elemeit és mögöttes jogviszonyait.

A Biztosítási Szemle szerkesztősége indokoltnak látta, hogy – most már áttekinthető formában – folyamatosan közzétegye a tervezeteket és a kapcsolódó munkaanyagokat, alkalmat teremtve a további javaslatokra, elemzésekre és hozzászólásokra is. Meggyőződéssel hangoztatjuk, hogy a Ptk. nem csak a "jogászok ügye", hiszen a magas szintű jogszabály – közvetve vagy közvetlenül – érinti hivatásunk minden egyes területét.

A szakma képviselői eddig is aktívan és alkotó módon vettek részt az új szabályozás alakításában. Közülük is ki kell emelni dr. Takáts Péter c. egyetemi tanárt, aki a kodifikáció során a biztosítási fejezetek jogszabály-előkészítésének a felelőse; dr. Popper Klárát, aki több évtizedes szakmai és gyakorlati tapasztalatával járul hozzá az eredményes jogalkotáshoz; valamint dr. Kiss Ferenc Kálmánt, aki elméleti felkészültségével és jelentős nemzetközi ismeretekkel felvértezve vesz részt a munkában. Tevékenységük már eddig is kivívta a tudományos fórumok, a jogalkotók és a szakma elismerését.

Nem titkoltan az a célunk, hogy a Biztosítási Szemle hasábjain nyomon kövessük és befolyásoljuk a kodifikáció végső szakaszait mind a biztosítási szerződési-, mind a közvetítői-, mind pedig a kártérítési jog területén.

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: