Eric Verzuh - Projektmenedzsment

Könyvajánló a HVG könyvek újdonságaiból

Bevezetés

Mi a projekt, és miért szerveződik át olyan sok vállalat azért, hogy projekteket irányítson? Miért vált a projektmenedzsment ilyen népszerű életpályává? A könyv 1. részében többek között ezekre a kérdésekre adunk választ.

Eric Verzuh - Projektmenedzsment

A projektmenedzsment új típusú feladat, mivel a projektek különböznek a rendszeresen végzett vállalati tevékenységektől. Hogy a vállalatok el tudják végezni a projektekben megfogalmazódó új feladatokat, erre a célra az utóbbi ötven évben sok eszköz és módszer született. Az 1. és 2. fejezet ezeket a módszereket foglalja össze, és bemutatja a projekt sikerének öt legfontosabb tényezőjét.

Az embert körülvevő világ egyre gyorsabban, egyre nagyobb mértékben változik. A fennmaradáshoz, illetve a sikeres működéséhez a vállalatoknak, szervezeteknek folyamatosan módosítaniuk kell termékeiket és szolgáltatásaikat. A szüntelen innováció projekteken keresztül valósítható meg. A nagyobb változás több innovációt, az pedig több projektet jelent.

Projektmendzsment a változó világban

A projektmenedzserek megváltoztatják a világot.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) „védőoltás-hadserege” villámhadjáratot indított a gyermekbénulás ellen: Dél-Indiában, 128 000 km 2 -nyi területen 4,2 millió gyermeket oltott be három nap.

 • Egy repülőgépgyártó adott méretkategóriában 20%-os üzemanyag-megtakarítást ért el azzal, hogy könnyű kompozit anyagból új repülőgépmodellt tervezett.
 • A NASA csoportjai intelligens robotokat és szondákat küldenek a Naprendszer más bolygóira, hogy jobban megismerhessük a Földet és keletkezésének történetét.
 • A nanotechnológia kutatói vegyületek molekuláris összetételének módosításával forradalmian új anyagokat fejlesztenek ki - a hídépítéstől az elektromosságon át a ruhaneműkig - mindenféle termék előállítására. A projektmenedzserek itt vannak a közvetlen közelünkben: házat építenek, klinikát nyitnak, korszerű számviteli rendszereket telepítenek vagy könyvet írnak. Ahol csak változtatásokat hajtanak végre a környezetünkben, ott egyszersmind projekteket is menedzselnek.

Nem csoda, hogy a projektmenedzsment tudománya rivaldafénybe került. A projektmenedzsment elveit a különböző iparágakban, illetve állami szinten is alkalmazzák, mivel a vezetők felismerték, hogy vállalatuk egyre inkább projektek által vezérelt szervezetté alakul át. A változások és a projektek azonban már több ezer éve kísérik az emberek életét. Akkor most mi a különbség? Egyáltalán, mi a projektmenedzsment?Mielőtt a projektmenedzsment és a projektek által vezérelt szervezetek iránti új keletű érdeklődéssel foglalkoznánk, meg kell értenünk a projekt fogalmát. A projekt olyan tevékenység, amelyet csak egyszer végzünk el. Legyen az akár repülőgép-tervezés, logotervezés vagy a pékség kínálópultjának felállítása, minden projektnek van eredménye, illetve kezdési és befejezési időpontja. A projektek jelentőségét akkor érthetjük meg, ha felismerjük, hogy mindegyik valamely egyedi terméket valósít meg. Tehát az új sportautó megtervezése és felszerelése az egy projekt (valójában sok projekt), de több ezer darab legyártása már nem az. A gyártás és az egyéb ismétlődő folyamatok rendszeresen végzett tevékenységként definiálhatók.

A projektmenedzsment új, elengedhetetlenül szükséges készség a karrierhez

A fenti leírás alapján mindenütt találhatunk projekteket - és projektmenedzsereket is. Minden grafikus, rendszerelemző, ács, mérnök, ügyvéd és tudós, aki egyedi terméket hoz létre, a projektvezetés kihívásaival találja magát szemben: ahogy egyre több ismétlődő munkát automatizálnak, egyre fontosabb, hogy képesek legyünk a változások vezetésére. Gazdasági szempontból még fontosabb a projektmenedzsment megértése: azok a vállalatok, amelyek újításokat, változást vezetnek be és irányítanak, nagyobb bevételhez és profithoz jutnak, mint azok, amelyek méretgazdaságosságuk és hatékonyságuk alapján versenyeznek.

A projektmenedzsment nem új találmány. Az ókori piramisok és vízvezetékek építésekor is szükség volt a projektmenedzser koordinációs és tervezési képességeire. A római Szent Péter-bazilika építésének felügyelete közben Michelangelo megtapasztalta a modern kori projektmenedzser minden kínját: nem teljes specifikációk, nem megfelelő munka, bizonytalan pénzügyi források és a megrendelő hatalma. A projektmenedzsment mint tudomány azonban csak a XX. században alakult ki, ekkor fogalmazták meg alapelveit.

A projektmenedzsment fogalmát nagyrészt az 1950-es években határozták meg, a hidegháborús védelmi programok során. Ennek következtében az alapelvek a repülőgépgyártás és a hadiipar területén fejlődtek ki, de az 1990-es években a projektmenedzsment átlépett addigi határain: elismert és nagyra becsült készséggé változott, amelyet számos szervezetben bevezettek, az egészségügytől a gyártásig, a szoftverektől a természetes erőforrásokig. Bárhol találhatunk bizonyítékot erre a folyamatra:

 • Nem is olyan régen, a '90-es években még csak néhány egyetemi vagy főiskolai projektmenedzsment-kurzus indult, azok is műszaki intézményekben. Ez ma már egyáltalán nem így van, a projektmenedzsment most már része az MBA programoknak, az egyetemek és felsőoktatási intézmények különböző diplomák megszerzésének lehetőségét kínálják projektmenedzsmentből.
 • 2004-re már a Fortune 500-as listáján szereplő vállalatok legtöbbje megpróbált különböző osztályain projektmenedzsment-irodát (project management office - PMO) felállítani. A PMO felelős a következetes projektmenedzsment gyakorlatának megvalósításáért. Ezelőtt egy évtizeddel a legtöbb vállalatvezető még nem is hallotta ezt a kifejezést.
 • A projektmenedzsment hivatalos költség- és ütemterv-jelentési módszereinek használata - amelyeket már évtizedek óta kötelező en alkalmaznak a védelmi minisztérium programjaiban - ma már minden szövetségi hivatalban kötelező.
 • A Project Management Institute a projektmenedzserek hivatalos szervezete. Tagjainak száma 1990 és 2004 között a kezdeti 7700-ról több mint 100 000-re nőtt.

  Ennél is fontosabb, hogy nem csökkennek azok a hatások, amelyek miatt a projektmenedzsment ma már központi szerepet játszik.

 • Ma már szinte közhely, hogy a világot átható globális gazdasági verseny arra készteti a vállalatokat, hogy átlépjenek szervezeti és földrajzi határaikon, így került szótárunkba a virtuális team kifejezés is.
 • A fejlődő technológiák miatt egyre gyorsabbak a fejlesztési ciklusok. Mindennapi életünkben ezt abból vehetjük észre, hogy telefonunk, számítógépünk és autónk egyre gyorsabban avul el. A vállalatok és a kormányok esetében a fejlesztési ciklusok olajfinomítókra, vegyi gyárakra, klinikákra és fegyverekre vonatkoznak.
 • A jól képzett, ideiglenes munkaerő tökéletesen illik a projektekkel működő vállalathoz, mivel a projektek elindításakor és befejezésekor ez a munkaerőtípus biztosítja a legjobb lehetőséget a létszám gyors növelésére és csökkentésére.

  A projektmenedzsment szakértői ezekre a hatásokra próbálnak reagálni módszertanukkal.

 • Oren Hararai, a San Franciscó-i egyetem menedzsmentprofesszora, a változó üzleti környezetről szóló könyvek szerzője, úgy látja, hogy a projektorientált foglalkoztatás egyre elterjedtebb. „Az üzleti világ a jövőben nem kapcsolt szervezetek rugalmas hálózata lesz, ahol egy időben több karriert lehet befutni, és a munka a külső környezettel együtt változó, képlékeny projektek köré szerveződik. A rutinfeladatokat automatizálni kell, vagy ki kell adni őket más vállalatoknak. A vállalat igazi értékét az adja majd meg, hogy az emberek milyen gyorsan tudnak teamekbe rendeződni, hogy ebben a formában koncentráljanak a problémákra és megoldásaikra, majd ezt követően azonnal szétváljanak”.
 • Tom Stewart, a Fortune magazin egyik újságírója szerint a vállalatok „újrarajzolták határaikat, amelyek szorosabbá váltak (mivel a cégek kizárólag a versenyelőnyt nyújtó alapvető képességeikre, a magkompetenciáikra összpontosítanak) és porózusabbak lettek (mivel a nem magkompetenciához tartozó munkát a cégek kiadják másoknak)”.
 • Pen Stout író, oktató és projektmenedzsment-tanácsadó a független dolgozók és a nagyobb vállalatok között szimbiotikus kapcsolatot lát: „Lesznek erős, »nagyon nagy« vállalatok, és erős, »nagyon kicsi« vállalatok, de közepesek nem nagyon. A projektmenedzsment azért működik, mert lehetővé teszi, hogy a nagyok hasznosítsák a kicsik erősségeit.”
 • Ram Charran és Larry Bossidy bestsellerírók a stratégia és a siker közötti kapcsolatra hívják fel a figyelmet „a dolgok végrehajtásához szükséges szaktudást” hangsúlyozva. „Ha a vállalatnak nehéz időket kell túlélnie, ha bizonyos változások hatására fontos módosítást kell bevezetni - és manapság ez elég gyakori minden üzletágban -, akkor a sikert azzal biztosíthatjuk a leginkább, hogy a feladatokat szervezett módon hajtjuk végre”.

Projektek mindenütt vannak. A projektmenedzsment-készségek átlépik a vállalati és iparági határokat, így lehetővé teszik, hogy a projekteket vezető emberek - akik a nagyszabású elképzeléseket (víziókat) kézzelfogható termékké és szolgáltatássá alakítják - szintén e határok fölé emelkedve érvényesüljenek. Ezenkívül a projektmenedzsment elterjedésének legnagyobb hajtóereje, a változás egyre inkább jellemzi a gazdasági életet: ahogy a következő fejezetben látni fogjuk, mindenütt változás van, és a változás projekteket jelent.

A változás növekvő sebessége

A projektmenedzsmentet előhívó legerősebb hatás a változások egyre növekvő sebessége. A változás jó, mert javítja az életminőséget, például az orvostudomány fejlődésével vagy gazdaságosabb üzemanyagokkal. Sajnálkozhatunk a változások felett, vagy ellenállhatunk nekik - különösen akkor, ha új szabályok vagy új verseny formájában erőltetik őket ránk -, de nem lehet nem tudomást venni róluk. Ráadásul a változások sebessége ma nagyobb, mint valaha.Új termékek és szolgáltatások robbannak be a piacra egyetlen éjszaka alatt, míg a jelenlegi termékek egyre gyorsabban avulnak el. Az internet-robbanás drámaian megmutatta, milyen gyorsan tud alkalmazkodni a világgazdaság. A változás jeleit nemcsak a technológiák terén kell keresni. Például az egészségügyben, ahol nagy a nyomás a minőség és elérhetőség javítására és az árak csökkentésére, az orvosok és aszszisztenseik folyamatosan alakítják át az egészségügyi szervezeteket; vagy például a bankok, biztosítók, telekommunikációs, számítógépes és médiacégek összeolvadása a kultúrák és rendszerek integrálásának feladatát vonja maga után.

A cégek azért küzdenek, hogy a konkurenciával felvegyék a versenyt: a sikerhez rendkívül fontos, hogy ügyesen lovagolják meg a változás hullámait. A változás kiemelt szerepe növeli a projektmenedzsment fontosságát, mivel éppen a változás gyorsasága miatt lesz egyre nagyobb szükség a projektekre. Válaszul a piac gyors változásaira, a vállalat átszervezheti önmagát, új termékeket fejleszthet ki, vagy szövetséget köthet más vállalatokkal. Minden ilyen innováció egy vagy több projekttel valósítható meg. A nagyobb változás több innovációt, az pedig több projektet jelent.

Ha a személyes szempontokat nézzük, a változás felgyorsulásának mindennapi életünkben is ugyanekkora jelentősége van. Milyen karrierre számíthatunk 10-20 év múlva, ha a 10-20 éve még meglevő pályák már nagyrészt megszűntek? Milyen készségek kellenek fejlődési képességünk megőrzésére egyéni, illetve vállalati szinten? A gyorsan változó világban a fejlődést segítő nagyszámú készség közül a projektmenedzsment azért is kiemelkedik, mert ez az a tudomány, amelyet eredetileg is a változásokra alakítottak ki.

Mindenki profitál abból, ha megérti, mi a projektmenedzsment

A növekvő számú projektek egyre több olyan embert igényelnek, akik értenek ahhoz, hogyan kell eredményesen vezetni őket. A projekt minden résztvevője - a részmunkaidős csapattagtól a szponzorként szereplő vezérigazgatóig - eredményesebben dolgozik, ha megérti a projektmenedzsment alapjait. Az alapok megtanulása különösen fontos a menedzserek számára, bármely szervezeti szinten dolgozzanak is, mert mindegyikük számos projektben vesz majd részt - és hatáskörük miatt nagy befolyással lesznek a folyamatokra.

A projektmenedzsment már nemcsak személyi készségek összessége, hanem szervezeti kompetencia. Akár a vállalat projektmenedzsment-kapacitásának növelésével bízzák meg, akár csak kisebb szerepet játszik egy projektben, minden egyes résztvevő hozzájárul a vállalat eredményes működéséhez. Azok a vezérigazgatók, akik kiválasztják és támogatják a projekteket, adott esetben csak egy-két órát töltenek el hetente közvetlenül a projektekkel, de ha beszélik a projektmenedzsment nyelvét, akkor a team ezáltal is érzékelni fogja a menedzsment támogatását. Ugyanígy, a funkcionális egységek menedzserei - akiknek elsődleges feladata a megfelelő emberek kiválasztása a projekthez - eredményesebb döntéseket hoznak, és növelik munkatársaik hatékonyságát, ha ismerik és használják a projektmenedzsment eszközeit. Természetesen a team tagjai és a projektvezetők közvetlenül hatnak a termelékenységre azzal, hogy mennyire használják a projektmenedzsment elveit.

Ez a könyv azok számára íródott, akik meg akarják érteni a már bevált projektmenedzsment-technikákat, és tudni szeretnék, hogyan használhatók ezek a módszerek a XXI. században. Azok számára, akik érteni akarják az alapelveket, legyenek akár friss diplomások, tapasztalt menedzserek, középvezetők vagy olyan teamtagok, akik teamvezetőkké szeretnének válni. Ez a könyv elsősorban a hogyanokról szól: hogyan jussunk egyetértésre a kitűzött célokat illetően, és hogyan valósítsuk meg a céljainkat? Hogyan válasszuk ki a teamtagokat és a projekt szponzorait? Hogyan tárgyaljunk az ütemtervekről, a költségvetésről? Hogyan csökkentsük a kockázatot és növeljük a siker esélyét?

Projektmenedzsment: tudománnyal megtámogatott művészet

A projektmenedzsment művészetnek és tudománynak is tekinthető. A következőkben arról lesz szó, hogyan alapozza meg a vezetés művészetét a projektmenedzsment tudományának mesteri szintű elsajátítása. A szükséges készségek mindkét esetben ugyanazok: egyértelmű, hogy a legjobb projektmenedzserek kiváló vezetők is; nagyszabású elképzeléseik vannak, motiválnak másokat, embereket hoznak össze, és ami a legfontosabb, nagyszerű dolgokat valósítanak meg.

Mint projektmenedzsmenttel foglalkozó író, előadó és tanácsadó, abban a kiváltságban részesültem, hogy az évek során számos nagyszerű projektmenedzserrel találkozhattam. Minden szervezetben vannak ilyenek, a menedzsment úgy ismeri őket mint akikhez a legnehezebb projektek esetén fordulhatnak, és ami még fontosabb: ők azok, akikkel a többi ember dolgozni akar. Mindig keresem ezeknek az elismert vezetőknek a társaságát, mert ők a projektek valós, mindennapi próbatételeiben dolgoznak és fejlődnek. Sokféle tapasztalatuk mögött van egy közös motívum, amely sikerük alapja: szigorúan alkalmazzák a projektmenedzsment tudományának elveit. Minden vezetői készségük kipróbált módszereken alapszik, amelyeket ebben a könyvben is ismertetünk. Ez azt jelenti, hogy a sikeres projektvezetés nemcsak néhány szerencsés ember, a született tehetségek kiváltásága, hanem olyan tudomány, amelyet tanítani és tanulni lehet. Több mint egy évtizede az a munkám, hogy projektmenedzserekkel kézzelfogható eszközöket ismertessek meg: szisztematikus folyamatokat, amelyeket egyik nap megtanulnak, hogy másnap már alkalmazzák őket a munkájukban.

A nagyszerű projektmenedzserek ezreitől, akik részt vettek az előadásaimon, megtanulhattam, hogy minden sikeres projektben megtalálhatók bizonyos állandó jellemzők, iparágtól függetlenül. Ezeket összefoglalva a projekt öt sikertényezőjét kapjuk:

1. Egyetértés a projektteam, a megrendelők és a menedzsment között a projekt céljait illetően.

„Világos célok - ezt már annyiszor hallottuk!” - mondhatnánk erre, hiszen a világos célok fontossága annyira nyilvánvaló, hogy szinte kellemetlen szóba hozni. Ennek ellenére ebben a pillanatban is projektek ezreinek sikerét veszélyezteti az a tényező, hogy nincs világosan meghatározott céljuk, és a káosz pusztító hatású lehet. Ebben a könyvben legalább fél tucat módszer található a célok tisztázására, és arra, hogyan lehet ezeket a módszereket együtt használni. Ez azt jelenti, hogy legalább hat különböző módszert tudunk majd alkalmazni arra, hogy meggyőződjünk róla, vajon minden érintett ugyanazt akarja-e. Egyáltalán nem unalmas ez a folyamat, sőt: a világosan megfogalmazott, minden résztvevő által elfogadott céloknak hatalmas ereje van.

2. A projekt során az előrehaladás olyan tervvel mérhető, amely megmutatja a teljes utat, és egyértelműen megjelöli a felelősöket.

Mivel minden projekt egyedi, csak terv alapján lehet megértetni és hatékonyan kivitelezni őket. A jó terv nemcsak azt mutatja meg, hogy miért és mikor ki a felelős, hanem azt is tartalmazza, mi történhet. A terv a feladat elvégzéséhez szükséges emberi erőforrásra, pénzre, eszközökre és anyagokra vonatkozó becsléseket is magában foglalja, s mivel ez az előrehaladás mérésének alapja, időben jelzi, ha az adott feladat késik, vagy túllépte a költségvetést. Az 5-8. fejezetekben szisztematikus tervezési modell található, amely a hagyományos tervezési technikákat együtt mutatja, részletes terv kidolgozásán és végrehajtásán vezetve végig, logikusan, lépésről lépésre.

3. Állandó, eredményes kommunikáció a projektben érintett emberek között.

A projektek végrehajtása embereken múlik - nem terveken vagy szoftvereken. A projekt sikere annak eredménye, hogy az emberek előbb megegyeztek a célokban, majd elérték őket. Az elgondolástól a végrehajtásig azon múlik a siker, hogy az emberek mennyire képesek megegyezni, koordinálni a feladatokat, illetve milyen a problémafelismerési és -megoldási készségük, hogyan reagálnak a változásokra. Ehhez arra van szükség, hogy az emberek között jól működjön a kommunikáció. A könyvben említett valamennyi módszer egyben kommunikációs eszköz is, amelyeket arra fejlesztettek ki, hogy javítsák a projektet érintő kritikus információk kommunikálásának hivatalos és nem hivatalos módjait.

4. Szabályozott hatókör.

A sikeres ember szeret másokat is sikeresnek látni. A sikeres projektmenedzser már a kezdetek kezdetén meggyőződik arról, hogy minden érintett pontosan érti, mit lehet elérni az adott időkereten és költségvetésen belül. Ezt a szakma „a stakeholderek elvárásainak összehangolása” névvel illeti - fontos, folyamatos feladat a projekt egésze során, különösen akkor, ha változások történnek. A stakeholdereknek nemcsak egyet kell érteniük a projekt eredeti hatókörével, hanem meg kell érteniük a hatókörben történt változásokat is. Ez a könyv olyan szisztematikus módszert mutat be, amellyel megvalósítható célok tűzhetők ki a költség, idő és minőség tekintetében, illetve olyan technikákat, amelyekkel a célok megtarthatók a projekt egész ideje alatt.

5. A menedzsment támogatása.

A projektmenedzsereknek ritkán van elég hivatalos jogkörük ahhoz, hogy a projekt végrehajtása során minden döntést ők maguk hozzanak meg: a projektben részt vevő emberek kijelölésekor, az eszközök beszerzésekor, bizonyos döntésekben, illetve a szervezeti akadályok legyőzéséhez a hagyományos menedzseri szerepeket ellátó vezetőkre támaszkodnak. Még a leglelkesebb, kreatív és motivált projektvezetők is csak botladozni fognak, ha nem adnak munkatársaiknak felhatalmazást arra, hogy eljárjanak helyettük. E könyvben több módszer is szerepel arra vonatkozóan, hogyan „menedzseljünk felfelé”, azaz hogyan ruházzuk fel az embereket elég jogkörrel a projekt előrehaladásához szükséges döntések meghozatalára.

Az öt nélkülözhetetlen sikertényezőt a projektmenedzsment tudományának szorgalmas és kitartó alkalmazásával el lehet érni, ebben nincs semmi rejtély. Ez nem azt jelenti, hogy a sikerhez nem kell művészet - épp ellenkezőleg, a művészet hihetetlenül fontos. A művészet magában foglal politikai és interperszonális képességeket, a kreatív döntéshozatal képességét olyan helyzetekben, amikor nincs meg minden információ, intuitív tudást, hogy mikor delegáljunk egy munkát - és még sok minden mást. De a tudomány alapjainak elsajátítása nélkülözhetetlen a vezetés művészetéhez. Tény, hogy a teamet egy magával ragadó beszéddel fel lehet villanyozni, de ez csak energiapazarlás, ha a projektnek nincsenek követhető céljai és kidolgozott terve.

A vezetés művészete olyan készségekből áll, amelyeket a tapasztalat, az érzékenység és a menedzsmenttudomány alapjainak alapos ismerete határoz meg. A projektmenedzsment alapjainak megtanulása az első lépés ahhoz, hogy valaki gyakorlott és motiváló vezetővé váljon. Míg e készségek kifejlesztése időbe telhet, a tudományos alapok elég gyorsan elsajátíthatók; az ügyes tanítványok már következő projektjükben használhatják is a megszerzett tudást.

A projektmenedzsment még hatékonyabb, ha más módszerekkel együtt alkalmazzák

A projektmenedzsment olyan tudomány, amelyet a változás elősegítésére fejlesztettek ki, és értéke csak nő, ha más vezetési gyakorlatokkal együtt használják. Gondoljuk át a kapcsolatot a projektmenedzsment és az alábbi hatékonyság- és eredményességnövelő módszerek között:

 • Az új termékfejlesztés (New Product Development - NPD) biztosítja az új termék iránti szükséglet azonosítását, ahogy Robert Cooper mondja: „Az ötlettől az elindításig”'. Cooper fejlesztése (és elnevezése) az ún. StageGateTM folyamat, amely azokat a kulcstevékenységeket és döntési pontokat foglalja magában, amelyek egy új termék piacra kerüléséhez és sikeréhez szükségesek. Az NPD-n belül számos projekt létezik; az NPD-folyamat sikeréhez minden projektet eredményesen kell menedzselni.
 • A Six Sigma a minőségmenedzsment fontos oldalága, amellyel a szervezetek növelik hatékonyságukat és javítják a minőséget - azaz több és/vagy jobb termékeket gyártanak rövidebb idő alatt vagy kevesebb pénzből. Strukturált problémamegoldásra, statisztikai elemzésre és folyamatmenedzsment-módszerekre épül. Bár minden Six Sigma projekt különböző problémát old meg, mindegyik esetében ugyanaz az öt sikertényező érvényes.
 • A portfóliómenedzsment módszerével a vállalat stratégiai céljai összekapcsolhatók a konkrét végrehajtási tervvel. Ebben az értelemben a portfólió a szervezet minden eszközét magában foglalja, beleértve a projekteket is. A portfóliómenedzsmenthez olyan vezetőkre van szükség, akik tudják, hol vannak a vállalaton belül szabad kapacitással rendelkező emberek és eszközök, illetve hogy ezekkel az eszközökkel milyen eredmény érhető el. A fő kihívás ebből a szempontból az, hogy tudni kell, hány projekt van folyamatban, azoknak mi a tervezett költségvetése, és hogy az aktív projektek befejeződnek-e a tervezett időpontban. Hatékony projektmenedzsment-technikákat kell alkalmazni ahhoz, hogy a portfóliót menedzselő vezetők helyes információkat kapjanak.

A fentieken túl ebben a könyvben minden fejezet további példákat szolgáltat arra, hogyan lehet a projektmenedzsment módszereit más terület eljárásaival együtt használni.

Végkövetkeztetés

A globális civilizáció gyorsan változik, és a változások projekteken keresztül valósulnak meg, amelyeket projektmenedzserek vezetnek.

A projekt - a definíciója szerint - olyan egyszer elvégzett munka, amelynek jól meghatározható kezdeti és befejezési időpontja van. Ez a fajta munka ellentétben állhat a szervezet rendszeresen végzett tevékenységeivel, az ismétlődő feladatokkal - például tömeggyártás -, amelyeknek nincsen határozott lezárásuk.

A projektek lehetővé teszik, hogy alkalmazkodjunk a változó feltételekhez. A szervezet átalakítása, a vállalat helyzetének felmérése új piacokon, az új termékek kifejlesztése vagy új technológia adaptálása mind olyan szükséges változások, amelyek projekteken keresztül valósíthatók meg. Az egyre inkább projektorientált munkahelyeken a projektmenedzsment kritikus fontosságú készséggé és választható életpályává vált. A szakemberek a szervezet minden szintjén értékesebbek lesznek, ha megértik és alkalmazzák a projektmenedzsment-elveket.

A könyv célja, hogy segítsen megszerezni ezeket a készségeket; hogy aki elsajátítja ezeket, a tervezési szakasztól egészen a sikeres befejezésig bármilyen projektet végre tudjon hajtani. Bár a művészet és a kreativitás alkalmazása is nagyon fontos, az itt szereplő eszközök - a projektmenedzsment tudománya - minden sikeres projekt alapját képezik.

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: