Az európai biztosítási szerződési jog elvei

Principles of European Insurance Contract Law – PEICL)

Fontos lépés az Európai Unió nemzeti biztosítási piacai integrációja irányában

Jóllehet a közösségi jog megengedi, hogy a biztosítók az Európai Unión belül határon átnyúló szolgáltatásokat teljesítsenek, a gyakorlatban csak nagyon kevés biztosítást értékesítenek ebben a formában. Az EU Bizottság szerint „a társaságok nem képesek, vagy nem mernek pénzügyi szolgáltatásokat a határon túl kiajánlani, mert a termékeket a helyi jogi követelményeknek megfelelően kell kialakítani” (COM (2003) 68 final, no. 47). Különösen igaz ez a biztosításban. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság az európai biztosítási szerződésről készített véleményében (OJ 2005 No C 157/1) azt emelte ki, hogy a belső biztosítási piac a biztosítási szerződési jog nagyobb mérvű uniformitását igényli.

Az európai biztosítási szerződési jog elvei

Válaszul a Restatement of European Insurance Contract Law” munkacsoport, mely maga is része az EU Bizottság által finanszírozott, az európai szerződési jog alapelvein dolgozó hálózatnak (Network of Excellence, Common Principles of European Contract Law, bővebben www.copecl.org), megalkotta az európai biztosítási szerződési jog elveit (Principles of European Insurance Contract Law” – PEICL, bővebben: www.restatement.info). A dokumentum – a viszontbiztosítás kivételével – az összes biztosítási szerződésre irányadó általános szabályokat, továbbá a kárbiztosításokra és az összegbiztosításokra (pl. életbiztosítás) vonatkozó különös szabályokat tartalmaz.

A PEICL minta-szabályozásul szolgálhat az európai törvényhozó számára. Természetét tekintve „opcionális eszköz”, amelyet a biztosítók és a szerződő felek a nemzeti jog helyett választhatnak, annak kötelező előírásait is ide értve. A PEICL alapján történő szerződéskötés révén a biztosítók a szerződő fél magas szintű védelmére épülő, egységes szabályok alapján nyújthatnák szolgáltatásaikat a belső piacon. Az Európai Unió polgárai külföldi biztosítási termékekhez férhetnének hozzá. Az „opcionális eszköz” ezért jelentős mértékben járulhat hozzá a belső biztosítási piac működéséhez.

2007. december 31.

Prof. Dr. Helmut Heiss, LL.M. Prof. Dr. Takáts Péter

Zürichi Egyetem ELTE JTI, Budapest

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: