Hazai társasággal bővül a biztosítási iparág

Boros Pál

Járai Zsigmond a Pannónia Biztosító felügyelőbizottságának elnöke korábbiakban a médiában tájékoztatta a közvéleményt a cég alapításának körülményeiről, továbbá néhány érintett személyt is megnevezett.

A Társaságot az elismert biztosítási szakember Horváth Béla neve is fémjelzi, aki az elnök-vezérigazgatói munkakört tölti be. A szervezet működésének részleteiről nyilatkozik a Biztosítási Szemle olvasóinak.

Hazai társasággal bővül a biztosítási iparág

Biztosítási Szemle Milyen körülmények determinálták az új cégalapítás gondolatát?

Horváth Béla Fiatal koromban ösztönösen, később egyre tudatosabban élt bennem a kihívás iránti vágy. Ma is munkál az új iránti fogékonyság; feszített munkával újat és újabbat alkotni. Tisztában vagyok a lehetőségeimmel, és nem vágyok többre, mint amit az élet juttat. Cégalapításra inspirált az a körülmény, hogy számos, fejlett biztosítási kultúrával rendelkező országban a hazai társaságok a biztosítási piac éllovasaiként szerepelnek. Hiszem, hogy ez alól hazánk sem lesz kivétel.

B. Sz. Melyek az új társaság más biztosítóktól eltérő specialitásai, jellegzetességei?

H. B. A Magyarországon funkcionáló biztosítótársaságok irányítását – a dolgok természeténél fogva – a külföldi tulajdonosok alapvető érdekei dominálják. Ezzel szemben a hazai tulajdonban lévő független társaságnál a szükséges döntések preferáltan a honi viszonyok legteljesebb ismeretében kerülnek érvényesítésre.

B. Sz. Véleménye szerint a biztosítási piac viszonylagos telítettsége nem szab gátat a Társaság dinamikus fejlődésének?

H. B. A lakosság körében végzett felmérések bizonyítják, hogy számottevő lehetőségek mutatkoznak az ország biztosítási piacán. Társaságunk eredményessége azon múlik, hogy mennyire leszünk képesek kiaknázni a különböző rétegek objektív igényeit és érdekeit, továbbá, hogy mennyire leszünk alkalmasak elfogadtatni magunkat és ráébreszteni klienseinket, hogy az öngondoskodás felismert szükségletté váljék.

B. Sz. Miben látja garanciáját a Társaság sikeres működésének

H. B. Meggyőződésem, hogy a siker kulcsát a humán erőforrás progresszív hozzáállása indukálja. Alapvető érdekünk és feltételünk, hogy a hierarchia minden szintjén kizárólag a biztosítási szakma iránt elkötelezett személyek munkálkodjanak.

B. Sz. A biztosítási piacon ismert termékektől milyen eltérő speciális módozatokat preferálnak?

H. B. A cég kompozit jellegénél fogva kezdetben élet-, majd fokozatosan vagyonbiztosítási módozatokat fejleszt ki, illetve értékesít. Célul tűztük Társaságunk tőzsdén történő megjelenését is, 20%-os részvényjegyzési kedvezményben részesítjük azon biztosítottakat, akik legalább hároméves díjfizetést prezentáltak.

B. Sz. Mely fizetőképes réteget célozzák meg ügyfélkörük dominanciája szempontjából?

H. B. Elsősorban a középosztály körében kívánjuk megismertetni és elfogadtatni társaságunkat. Terveink között szerepel, hogy az életbiztosítások átlagdíja 250 000 Ft körüli nagyságrendben alakuljon. Nem feledkezünk meg az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező rétegekről sem. Számukra belépési életkortól függően havi néhány ezer forint ellenében olyan egységcsomagot kínálunk, amely a biztosítási piacon egyedülálló szolgáltatásokat tartalmaz.

B. Sz. Milyen körből integrálják munkatársaikat?

H. B. Kiválasztási metodikánk alapelve, hogy már gyakorlott és kiváló teljesítményt produkált szakemberek sorából kerüljenek ki jövendő kollégáink. Kezdő munkatársak közül a friss diplomával rendelkező tehetséges és szorgalmas közgazdákat, matematikusokat, valamint műszaki képesítést szerzett fiatalokat alkalmazzuk.

B. Sz. Mikorra tervezik a cég akvizíciós tevékenységét?

H. B. Az időponti meghatározást számos objektív körülmény determinálja. Tekintettel a számítástechnikai, nyilvántartási, oktatási valamint a kockázat elbírálási és kárrendezési rendszerek kiépítésére ez év május hónap folyamán országos viszonylatban kezdi meg működését a Pannónia Biztosító.

B. Sz. Az első számú vezető az információs társadalom korában milyen új stratégiát és működési rendszert kíván alkalmazni, hogy a szervezet hatékonyabban működjék, mint azt pályája során az általa irányított társaságoknál tette?

H. B. A felgyorsult technikai- technológiai fejlődés generálta dinamikus és permanens változás kényszertő erővel hat a biztosítás világára is. Ezért szervezeti és döntési mechanizmusunkat, a hierarchia minden szegmensét a korábbiaktól eltérően másként és jobban kívánjuk működtetni. Példaként említem a hálózati egységek önállóságának jelentős bővítését, a többlépcsős irányítási struktúra megreformálását, az ésszerűség határain belüli takarékosságot , valamint a felesleges túlköltekezés visszaszorítását.

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: