A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsgáról

Balogh Ildikó

Jelen cikk nem foglalkozik az elmúlt évek eseményeinek áttekintésével, az egyéb képzések és képesítések összehasonlításával, ám igyekszem a jelen jogszabályok szerinti teljes, korrekt tájékoztatást nyújtani az érintetteknek, kizárólag a „hatósági vizsgáról”.

A függő és független biztosításközvetítői  hatósági vizsgáról

Sajnos a tájékoztatás nem tekinthető teljes körűnek, tekintettel arra, hogy a rendelethez tartozó vizsgaszabályzat még nem látott napvilágot. A Biztosítási törvény (továbbiakban: Bit.) 2008. július 1-jétől életbe lépő szabályozása értelmében ettől az időponttól kezdve azon biztosításközvetítők jegyezhetők be a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF vagy Hatóság) által vezetett Biztosításközvetítői regiszterbe, akik

a.) felsőfokú végzettséggel rendelkeznek

b.) rendelkeznek az OKJ 52 3440 02 Biztosításközvetítő szakképesítéssel

c.) függő- vagy független biztosításközvetítő hatósági vizsgával rendelkeznek.

Az alábbiakban leírtak a Pénzügyminiszter 18/2008 (VI.13). PM rendelet alapján készült azzal a szándékkal, hogy az érintetteknek segítséget nyújtson a jogszabály érthetővé tételében.

Így a továbbiakban csak a függő- vagy független biztosításközvetítő hatósági vizsgáról szólunk.

I. A biztosításközvetítők csoportosítása a szakképesítés megszerzésének határidejét tekintve

Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy valamennyi regisztrált biztosításközvetítő megtekintheti a regisztrációja időpontját a www.pszaf.hu weboldalon, mely információ birtokában el tudja helyezni magát a következő táblában!

Sorsz. Regisztráció időpontja Szakképesítés megszerzésének határideje
1. 2004. december 15.-2005. március 15. között regisztráltak (Hatósági vizsgához nem szükséges érettségi vizsga!) 2008. december 15. A regisztrációt követő 48 hónap Megszerezhető képesítés:
  • OKJ 52 3440 02 Biztosításközvetítő
  • Függő vagy Független biztosításközvetítő hatósági vizsga
2. 2005. március 15-e után regisztráltak (Hatósági vizsgához nem szükséges érettségi vizsga!) A regisztrációt követő 24 hónap Megszerezhető képesítés:
  • OKJ 52 3440 02 Biztosításközvetítő
  • Függő vagy Független biztosításközvetítő hatósági vizsga
3. 2008. július 1-je belépett Új biztosításközvetítők (Hatósági vizsgához szükséges az érettségi vizsga vagy legalább 10 éves igazolt biztosításszakmai tapasztalat!) Akkor kerülhet regisztrálásra, ha minimum a függő vagy független biztosításközvetítői hatósági vizsgát megszerezte.

II. Kontaktórák

Függő vagy Független biztosításközvetítő hatósági vizsga megszerzéséhez kötelező kontaktórák 80%-án kell az üzletkötőnek részt vennie, amelyek az alábbiak:

Modul megnevezése Függő biztosításközvetítő 3 nap Független biztosításközvetítő 4 nap Különbözeti Független biztosításközvetítő 1 nap
Pénzügyi és biztosítási piac szereplői 10 óra 10 óra
Biztosításszakmai alapfogalmak 10 óra 10 óra
Biztosítási szerződésjog 10 óra 10 óra
Független biztosításközvetítő alapismeretek 10 óra Ha az üzletkötő az OKJ 52 3440 02 függő biztosításközvetítő szakképesítés megszerzését követő 2 éven belül akarja megszerezni a különbözeti független hatósági vizsgát, úgy nincs kontaktóra kötelezettsége, ha azon túl, úgy 10 óra.

III. Képző és vizsgáztató intézmények

A függő vagy független biztosításközvetítő hatósági képzésre és vizsgára jelentkező üzletkötő a PSZÁF által vezetett biztosításközvetítő hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervekről vezetett jegyzékbe felvett intézményekhez jelentkezhet képzésre és vizsgára.

A képző és vizsgáztató szervek jegyzékét a PSZÁF a közeljövőben a honlapján közzéteszi.

Képzésre és vizsgára történő jelentkezés az adott jegyzékbe vett szerv honlapján nyilvánosságra hozott jelentkezési lapokon lehetséges. Vizsgaidőpontokat a képzőszervek folyamatosan biztosítanak, ha a vizsgához szükséges minimális 15 fő összegyűlt. Ezen létszám alatt vizsga sajnos nem szervezhető.

Ha a jelentkező csak vizsgára jelentkezik, úgy a PSZÁF által meghirdetett vizsgaidőpontokra közvetlenül is jelentkezhet a Hatósághoz.

IV. Vizsga

A vizsga viszonylag egyszerű, tesztjellegű vizsgasort jelent és egyidejűleg kell az egyes modulokból abszolválni azt.

Különbözeti független biztosításközvetítői hatósági vizsga esetén természetesen csak a független biztosításközvetítő alapismeretek modulból szükséges vizsgát tenni.

Vizsgát legkorábban a képzés befejezését követő 15. napon lehet tenni vigyázva arra, hogy a vizsgára legalább a vizsgát megelőző 15 nappal korábban kell jelentkezni.

A vizsga letehető számítógépes vagy írásbeli vizsga keretében. Erről a vizsgára való jelentkezéskor kell nyilatkozni.

A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a tesztsorozatban szereplő kérdésekre minimálisan 75% erejéig helyesen válaszolt.

Rövid leírásomban igyekeztem a hatályos jogszabályok lényegét kiemelni, hogy a határidőbe beszorított közvetítők mihamarabb megfelelhessenek a regisztrációba való bekerülés vagy bennmaradás követelményeinek.

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: