Cseh biztosításpiaci körkép

Ema Novotná, a Pojistny obzor főszerkesztőjének előszava

Cseh biztosításpiaci körkép

Tisztelt olvasók!

A Pojistny obzor első számának megjelenésével úgy tűnhet, mintha csak most kezdenénk meg a 2009-es évet, amely biztosan nem fog emlékeztetni a korábbi évekre. Tavaly új küllemben és gyakorisággal megjelentetett kiadványainkkal a folyóiratunk új időszámítást kezdett. Tele voltunk reményekkel és pozitív elvárásokkal de a lelkesedésünk e tekintetben természetesen nem csökkent. Azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy a minket körülvevő világ jelentősen megváltozott. Ma az egész pénzügyi szektornak, beleértve a biztosítási ipart is, természetes módon alkalmazkodnia kell a gazdasági lassuláshoz és a politikai bizonytalansághoz. Most óvatos lépéseket teszünk eme új korszakban, amely felváltotta a viszonylagos jólét korábbi, kényelmes időszakát.

Magától értetődik, hogy meg kell birkóznunk a feladattal, amely az egész világot megrengette. Ennek kapcsán több kérdést tettünk fel a cseh biztosítási piac néhány vezető képviselőjének a biztosítási piacon 2009-ben várható fejleményekkel kapcsolatban. Ugyancsak megkérdeztünk elméleti és könyvvizsgáló szakembereket ezzel kapcsolatban. A 42-44. oldalakon meglehetősen óvatos és meglepően optimista előrejelzésekről is olvashatnak angol nyelven.

Az utóbbi időben több más téma is előtérbe került, mint például a Solvency II. irányelv véglegesítési folyamatának felgyorsítása, melyben a Cseh Köztársaság, mint az Európa Tanács jelenlegi soros elnöke, jelentős szerepet játszik. A Solvency II. irányelv jelenlegi helyzetének körvonalait és megvalósításának átfogó „ütemtervét” a 15. és 16. oldalon vázoljuk fel.

Európai összefüggésben 2008 végén a Cseh Köztársaság vette át az EU soros elnöki tisztét Franciaországtól. Ez alkalomból a Cseh Biztosítási Szövetség (Česká asociace pojiŝtoven) egy francia küldöttséget fogadott és e kivételes alkalomból interjút készíthettünk Bartrand Labilloy a francia Biztosítási Szövetség (F.F.S.A) gazdasági, pénzügyi és nemzetközi ügyekért felelős igazgatójával.

A „Világ” című fejezet két egyaránt fontos témáról nyújt tájékoztatást. Az Európai Unión belül a hitelminősítő intézetek teljes szabályozásával és felügyeletének kérdésével foglalkozik cikkében a cseh Nemzeti Bank részéről Helena Súvová. Lucia Baková a Szlovák Biztosítási Szövetség képviseletében azt elemzi, hogy milyen hatással volt az euró bevezetése a szlovák biztosítási piacra. A Cseh Köztársaság odahaza tavaly eltörölte az úgynevezett „Vezető tisztségviselők felelősségbiztosításának” az adóból való levonhatóságát. E lépés megtételének objektív okairól, kiegészítve azt a Cseh Biztosítási Szövetség világos álláspontjával a 18-19. oldalon olvashatnak.

A kedvezőtlen körülmények ellenére a cseh biztosítási piacon még mindig tapasztalható némi pozitív fejlődés, amiről a „Biztosítási termékek” című fejezet tanúskodik. A közönség számára pompás lehetőség nyílt az új internetes oldal alkalmazása révén. Ha például valaki ingatlan vásárlása iránt érdeklődik, de attól fél, hogy dagály kockázatának teszi ki magát, az új, Dagály Kockázatnak Való Kitettség varázsló segítséget nyújt abban, hogy a kockázatok jelentősen csökkenthetők legyenek. A legújabb szám egy életbiztosítási termék elemzését is felvázolja, amely egy páratlan, élethosszig tartó, évjáradék jellegű biztosítás rokkantak és fogyatékosok számára.

Kívánok önöknek kellemes olvasást a közeledő tavasz folyamán.


Ema Novotna: A cseh biztosítási üzletág 2009-ben


Tekintettel a jelentős gazdasági lassulásra, amely a cseh biztosítási szektorra is hatással van, az alábbi kérdéseket tettük fel a cseh biztosítási piac vezető képviselőinek:

1. A cseh gazdaság valószínűleg nehéz év elé néz. Milyen hatása lesz a gazdasági élet lassulásának a cseh biztosítási üzletágra?

2. Meg tudná-e becsülni (%-ban kifejezve) az előre látható díjakat, vagyis azok növekedését/csökkenését a) a teljes díjbevétel, b) az életbiztosítás és c) a nem-élet biztosítás szempontjából?

Allianz Biztosító

Miroslav Tacl, vezérigazgató

1. A 2008. év már rendkívül megerőltetőnek bizonyult, különösen a második félév, amely próbára tette valamennyi pénzintézet stabilitását és pénzügyi helyzetét üzletágára való tekintet nélkül. A globalizáció megmutatta a sötét oldalát: napjainkban a piacok annyira egybefonódtak, hogy a világ egyik felének hosszú távú, és megoldatlan problémái előbb vagy utóbb kötelező en megjelennek a világ másik felén is. Örülök, hogy az Allianz nagyon sikeresen kiállta ezt a próbát. Mind a pénzügyi mind pedig az üzleti eredmények megfelelnek a hosszú távú elképzeléseinknek. Mindazonáltal teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy a tartalékaink, és a csapatunk keresi a lehetőségeit annak, hogyan javítsunk az ez évi eredményeinken. Magabiztosabban tervezünk annak tudatában, hogy bölcs befektetési politikánk és a fenntartható fejlődésre irányuló hosszú távú stratégiánk segít bennünket a piaci fluktuációk ellensúlyozásában.

A 2009-es év kétségkívül újabb nehéz próba lesz, és nem csupán a pénzintézetek számára. Hosszú időbe telik majd, hogy kiheverjük a globális pénzügyi válság következményeit. Az ügyfelek bizalma megrendült, ezért a kulcsfontosságú feladatunk az lesz, hogy az ügyfélkör bizalmának visszaállítására összpontosítsunk. A jelenlegi gazdasági pangás nagyban meg fogja nehezíteni új ügyfelek szerzését. Másfelől a pénzügyi válság egy sor, módosító folyamatot indíthat el és visszahozhatja a pénzügyi szektorba az eredeti és valós értékeket. Ki fog derülni, hogy mely pénzintézetek rendelkeznek sikeres programmal és biztos bázissal.

2. A jelenlegi helyzet minden kétséget kizáróan befolyásolja majd a biztosítási termékek iránti keresletet. A cégek erőfeszítéseket fognak tenni annak érdekében, hogy megtakarítsák, vagy csökkentsék azokat a költségeket, amelyek nem létfontosságúak a napi működés biztosítása szempontjából. A további kérdés az, hogy vajon ez a hozzáállás hosszú távon hasznosnak bizonyul-e. A biztosítás fontosságának alábecsülése most rendkívül ártalmas következményekkel járhat. Más országokkal összehasonlítva a Cseh Köztársaságban az életbiztosítás erőteljes fejlődési lehetőségek előtt áll. Láthatjuk, hogy Németországban az életbiztosítás a jelenlegi válság ellenére lendületet kapott, tehát nincs okunk azt hinni, hogy a cseh életbiztosítási piac meg fog torpanni. Majd elválik, hogy milyen típusú életbiztosítást keres majd az ügyfelek legtöbbje. Feltételezéseink szerint a hagyományos elérési biztosítás és azok a biztosítások, amelyek a lejáratkor prémiumot szavatolnak, elsőbbséget fognak élvezni, míg az egyszeri díjas befektetési életbiztosítás népszerűsége alábbhagy majd.

Cseh biztosító (ČP)

Ivan Vodiĉka, vezérigazgató

1. A gazdasági lassulás még nem eredményezett jelentős változásokat a biztosítási termékeink iránti keresletben. Azonban túlságosan korai lenne még következtetéseket levonni. Azt gondolom, hogy a pénzügyi piacokon tapasztalható jelenlegi bizonytalanság fokozza majd a keresletet olyan termékek iránt, amelyek magasabb szintű garanciákat és biztonságot nyújtanak, és amelyek a termékskálánk részét képezik. Viszont az eladott autók számának csökkenése valószínűleg negatív hatással lesz a CASCO biztosításokra. Korai lenne még feltételezni azt, hogy ezek az irányzatok majd keresztezik egymást. Néhány hónap múlva már többet fogunk tudni.

A befektetések tekintetében egy megfontolt befektetési stratégia alkalmazása révén sikerült mérsékelnünk a pénzügyi válságnak a ČP tevékenységére gyakorolt hatását. A ČP jelentős tartalékokat képezett és fizetőképessége jóval a törvény által előírt felett van. Az ügyfelek befektetései nincsenek fenyegetettségnek kitéve, és a cég úgy alakítja a tevékenységét, hogy bármikor teljesíteni tudja az ügyfelekkel és üzleti partnereivel szemben fennálló kötelezettségeit.

A továbbiakban meggyőződésem, hogy a pénzügyi válság jó alkalmat teremt a ČP-nek ahhoz, hogy számára előnyös módon tudja kihasználni a jelenlegi piaci helyzetet. Végül is csak a legerősebbek maradnak talpon és a helyzetük még jobban meg fog szilárdulni.

2. Jelenleg lassabb növekedést várunk a nem-életbiztosítás terén, de teljes leállás nem fog bekövetkezni. Ami az életbiztosítást illeti, ez már egy bonyolultabb szegmens. A legújabb fejlemények azt mutatják, hogy az egyszeri díjas biztosítás eladása jelentősebben csökkent, mint a folyamatos életbiztosításoké. Hogy ezek közül melyik tendencia lesz túlsúlyban, meghatározza majd a biztosítás ez évi alakulását.

Kétségtelen, hogy nem kell pesszimistának lennünk. Érdekes módon, válság idején, amikor a napi hírekben gazdasági visszaesést jeleznek, és sok céget érintenek a problémák, a nemzetközi hitelminősítő intézet, a Standard&Pool a ČP-t „A” besorolásból feljebb sorolta „A+”-ra, ami a legmagasabb helyezés, melyet a Cseh Köztársaságban egy biztosító elérhet.

Česká podnikatelská pojistovna, VIG (ČPP)

Jakub Strnad, vezérigazgató

1. A pénzügyi válságnak a cseh biztosítási piacra gyakorolt hatását tekintve a piaci lendület általános hanyatlása elé nézünk. A jövő év lassabb növekedése elkerülhetetlenül hatással lesz majd az élet és nem-életbiztosításokra egyaránt. A kedvezőtlen gazdasági előrejelzések ellenére továbbra is optimista vagyok és hiszek abban, hogy főleg a folyamatos életbiztosítások terén a jövőben egy körülbelüli 5 % növekedésre számíthatunk. Feltételezésem szerint az ügyfélkörünk abbéli erőfeszítései során, hogy anyagi biztonságukat biztosítsák, és felelősen cselekedjenek, nagyobb keresletet tanúsítanak majd a klasszikus életbiztosítási termékek, elérési és kockázati biztosítások iránt, ami által lehetővé válik a biztosítási védelem és a pénzügyi tartalék képzésének összekapcsolása. Arra számítok, hogy körülbelül 2,5 %-al csökken a nem-életbiztosítási termékek iránti kereslet.

2. Csak találgatni lehet, hogy milyen mértékben fog hatni a pénzügyi és gazdasági válság a sajátos biztosítási piaci szegmensekre.

a) Becslésem szerint a díjak egészében véve 2,5 %-al fognak növekedni;

b) Az életbiztosításokkal kapcsolatban arra számítok, hogy a jelenlegi csökkenés folytatódni fog; az egyszeri díjas biztosítások terén a csökkenés 3% lesz szemben a folyamatos életbiztosításokkal, ahol viszont 5% lesz a növekedés.

ČSOB biztosító

Jeroen K. van Leeuwen, vezérigazgató

1. A pénzügyi válság hatását aszerint mérhetjük le, hogy milyen hatással lesz a cégekre és a főbb vállalkozásokra, és hogyan érinti majd a lakosságot. A nagy cégeknél most kissé később jelentkeznek a nem várt pénzügyi veszteségek. Ezért a biztosítás most sokkal fontosabb számukra. Ami az egyéni biztosításokat illeti, a pénzügyi válság pozitív módon hatott az életbiztosításra. Az emberekben egyre inkább tudatosodik annak a szükségessége, hogy a pénzügyi veszteségek ellen biztosítást kössenek. A továbbiakban nem számíthatnak arra, hogy a jövőbeni költségeket egy magasabb fizetés révén vagy ingatlan uk eladása révén rendezni tudják. Továbbá nyilvánvalóvá válik az, hogy az életbiztosítás az egyik legbiztosabb pénzügyi termék a piacon.

2. Nézetem szerint a díjak az alábbiak szerint alakulnak majd:

a) globális +5-6 %

b) életbiztosítás +5-6 %

c) nem-életbiztosítás +5-6 %

Generali biztosító

Petr Kopecky, vezérigazgató

1. Lassabb növekedést várunk, főleg az ipari és vállalati biztosítások terén, amelyekre jelentősen hat majd a gazdasági pangás. Az autó eladások csökkenése minden bizonnyal hozzájárul majd a lassabb ütemű növekedéshez. Ezen kívül számíthatunk majd az életbiztosítások díjának esetleges növekedésre az alacsonyabb jövedelmű népességre nehezedő növekvő gazdasági nyomás következtében.

2. Ebben az évben ismét a külföldi partnereinkkel fennálló szoros kapcsolatainkra és az ügyfélkörünknek a nevünkbe vetett töretlen bizalmára alapozzuk az életbiztosítások számának növekedését. Hiszünk abban, hogy a gazdasági válságnak pozitív hatása lesz erre a biztosítás típusra, mivel az ügyfeleink egyre inkább ráébrednek arra, hogy a minőségi átmeneti élet-, egészség- és baleset-biztosítás a garanciája a családok stabil jövedelmének. Az ez évben megjelenő új biztosítási termékeinkkel minden kétséget kizáróan elégedettek lesznek az ügyfeleink és fokozódni fog az életbiztosítások iránti kereslet.

A vállalati nem-életbiztosításra nyomás fog nehezedni, ami valószínűleg hatással lesz a már jelenleg is alacsony díjakra. Ebben a minőségi biztosítás és a kockázat pontos megválasztása kulcsszerepet fog majd játszani.

Nem lennék meglepve, ha a biztosítási piac valamelyest konszolidálódna, azonban 2009-re a tavalyinál lassabb növekedésre számítunk. A gépjármű-biztosítás terén ismét hatalmas küzdelem lesz az ügyfelekért ebben az évben, de úgy gondolom, hogy a díjak tükrözni fogják a bekövetkezett károk drámai növekedését.

Kooperativa biztosító, VIG

Martin Diviš, vezérigazgató

1. Kétségtelen tény, hogy nehéz évnek nézünk elébe. 2008 utolsó negyedévében a gazdasági növekedés lelassult, és „csak” 1 % volt a 12 hónappal korábbi növekedéshez képest. Mindazonáltal, ez az adat még mindig kedvező tendenciát mutat, mert korábban a legtöbb elemző a GDP stagnálására vagy hanyatlására számított. Arra is rá kell mutatni, hogy a cseh gazdaság továbbra is sokkal jobban teljesít, mint a francia vagy a német gazdaság, a balti államokat nem is említve.

A kulcskérdés a számunkra természetesen az, hogy milyen hatással lesz a lomha gazdaság, a hazai és külföldi kereslet csökkenése és a növekvő munkanélküliség a biztosítási iparágra. A díjak korábbi sikeres növelésének fenntartásához kétségtelenül több elszántságra lesz szükség ebben az évben, mint ezt megelőzően bármikor. Nézetem szerint az ipari és vállalati biztosítások a legkockázatosabbak, ahol a Kooperativa a piacvezető. A cégek versenyezni fognak az eladásokért, és amennyiben sikerül nekik, a gyártáshoz pénzeszközökre lesz szükségük. Ez azt jelenti, hogy elsősorban a kulcsfontosságú üzleti tevékenységekhez fogják a befektetéseket felhasználni és megpróbálják megtakarítani vagy elhalasztani minden olyan tétel kifizetését, amelyek nincsenek közvetlen kapcsolatban a talpon maradással. A biztosítás részben ebbe a kategóriába tartozik, ezért kisebb keresletre és halasztott fizetésekre számíthatunk. Ezzel szemben viszont egy bölcs vezető jogosan tekinti a biztosítást nélkülözhetetlennek, és tisztában van azzal, hogy ennek fontosságát alábecsülni súlyosabb problémát eredményezhet a cég számára, mint a gazdasági válság. A helyzet egy kicsit más a lakossági biztosítások terén, ahol az emberek megértették, hogy mindez pótolhatatlan, főleg a nehéz időkben. Bizonyára lesz némi változás a kereslet szerkezetében, mert fokozódni fog az érdeklődés a hagyományos kockázati és garantált típusú életbiztosítások iránt. Nem valószínű, hogy az utóbbi évek népszerű befektetési és egyszeri-díjfizetésű biztosításai újult erőre kapnának.

2. A cseh és a világgazdaság változó fejlődése miatt nagyon nehéz konkrét adatokat előre megjósolni, de úgy gondolom, hogy a biztosítási piac erős növekedése folytatódni fog ebben az évben.

UNIQA Biztosító

Martin Žaček, vezérigazgató

1. A biztosítási üzletág nem számíthat arra, hogy simán veszi majd az akadályokat és a jelen gazdasági átszerveződés nem lesz hatással rá, mivel ez egy erős gazdasági üzletág. A felügyeleti testület pozitív szerepet játszik abban, hogy a cseh biztosítókat konzervatív befektetőkként jellemezzék a pénzpiacon más szereplőkkel szemben. Tehát a válság közvetlen hatása nem annyira tragikus és a következménye még várat magára.

Egy sor tényező azonban már éreztette a hatását a biztosítási piacon. Kevesebb jelentkező kölcsönigényét (nevezetesen jelzálogkölcsönét) hagyják jóvá. Ennek eredményeként a biztosítók kevesebb biztosítási terméket adnak el. A kockázati életbiztosítások iránti kereslet fokozatosan növekszik, ellentétben a korábbi időszakkal, amikor a tartalékot képző termékek iránt volt kereslet. A válság nagyságát természetesen az életbiztosítások törlése fogja tükrözni. A cégek költségeik megtakarítására összpontosítanak és csökkenni fog azoknak a munkáltatóknak a száma, akik hajlandók munkavállalói juttatást adni különféle biztosítási típusok formájában. Az új autók eladása október óta az egy évvel korábbiakhoz képest csökkent, ami kétségtelenül hatással lesz a CASCO biztosításokra. Ellenben a kötelező felelősségbiztosítás bevezetése azt kell, hogy jelentse, hogy több gépjármű-biztosítást fognak kötni. A biztosítási csalások kiderítése is fontosabbá válik.

Mindamellett néhány biztosítási forma hasznára is válhatnak az ellentmondó elemzések és a bizonyos fokú bizonytalanság. Az emberek már nem vehetik maradéktalanul biztosra, hogy a fizetésük növekedni fog és a munkaadók valamint a cégek nem számíthatnak arra, hogy saját nyereségükből fedezni tudják káraikat. Minden a bármikor bekövetkezhető és a szó szoros értelmében olykor súlyos következményekkel járó károk elleni tartós biztonságtól függ. Az ilyen helyzetek lehetőséget teremtenek a minőségi biztosítások megkötésére.

2. A válasz erre a kérdésre igen bonyolult. Ráadásul makrogazdasági szinten naponta jelentős módosításokkal kell szembesülnünk. Jelen becsléseink alapján az alábbi lassulásra számíthatunk a biztosítási piac növekedésében:

a) általános növekedés +3,3 %

b) az életbiztosítások terén + 4,0 %

c) + 3,0 % a nem-életbiztosítások terén.

Ez azt jelenti, hogy a biztosítások száma kissé növekedhet 2009-ben. A Cseh Biztosítási Szövetség 29 tagjának teljes díjbevétele 136,6 milliárd korona, ami a az előző évhez képest 4,9 % növekedést jelent.

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: