Magyar Életbiztosítási Orvostani Társaság 15 évének összefoglalója

Biztosítási gazdaságpolitikai előzmények

1986-ban az egyetlen hazai biztosítási vállalat, az Állami Biztosító kettéválasztásával az üzleti monopolhelyzetet megszüntették, az akkor még ugyan állami tulajdonú Hungária Biztosító létesítésével kialakult a verseny lehetősége a biztosítási piacon.

Magyar Életbiztosítási Orvostani Társaság 15 évének összefoglalója

A személybiztosítási orvosszakértői tevékenységet ellátó orvosok hovatartozása is megváltozott, volt aki (a felére zsugorodott) Állami Biztosítónál maradt, volt aki a Hungária Biztosítóhoz csatlakozott. Természetesen azonban az orvosszakértői tevékenység változatlan szakszerűséggel folyt tovább mind a két vállalatnál.

A biztosítási állami monopólium azonban néhány év múlva megszűnt, 1990-től fokozatosan új, egyre több és egyre inkább magántulajdonú biztosítási társaságok alakultak. A biztosítással foglalkozó cégek megnövekedett száma a korábbinál több orvosszakértőt igényelt a személybiztosítási üzlethez.

A biztosítási társaságok gazdasági-szakmai érdekképviselete, az 1990-ben megalakult Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) törekedett a biztosítási orvosszakértők szervezeti képviseletére is, megalakítva a MABISZ Orvosi Tagozatát , a cégek vezető orvosainak a testületét. Felmerült azonban egyrészt az orvosi szakértés szakmai egységesítésének az igénye, másrészt a szakértői tevékenység tudományos társasági képviselete és művelése is (hasonlóan más orvostudományi szakterületekhez).

Az orvosszakértői szakmai egységesítésnek az elősegítésére az akkori Orvostovábbképző Intézet részvételével ( Prof. Dr. Forgács Iván rektor együttműködésével ) éveken át megszervezésre kerültek a MABISZ és a Biztosítási Oktatási Intézet (BOI) közreműködésével a biztosítási orvosszakértői tanfolyamok . A tudományos tevékenység művelése érdekében pedig 1994-ben létrejött a Magyar Életbiztosítási Orvostani Társaság (MÉBOT).

A Magyar Életbiztosítási Orvostani Társaság megalakulása

Dr. Fehér János egyetemi tanárban , az Országos Belgyógyászati Intézet akkori igazgató professzorában – aki már évek óta részt vett az Állami Biztosítónál szervezett tudományos orvosszakmai programokban – megfogalmazódott egy olyan tudományos társaság gondolata, amelyiknek a biztosítási orvostan művelése a területe.

Fehér professzor evvel az elgondolással felkereste Dr. Lengyel Gabriella és Dr. Horváth Imre biztosítóintézeti vezető főorvosokat, valamint Dr. Hanny Irén egészségügyi minisztériumi főtanácsost, hogy kezdeményezését megismertetve támogató véleményt kérjen mind a biztosítási vezető orvosok, mind a minisztérium képviselője részéről.

A professzor javaslatát a felkeresett szakemberek teljes egyetértéssel fogadták, minden támogatást megígérve az új tudományos társaság megalakulásához és működéséhez.

A társaság létrehozásához jelentős segítséget adott az Állami Biztosító részéről Dr. Muzsay Géza gazdasági igazgató és a MABISZ vezetése, elsősorban Dr. Trunkó Barnabás főtitkár és Szekulesz Lászlóné főtanácsos.

A Magyar Életbiztosítási Orvostani Társaság első 10 éve

Az első tíz (a budapesti ICLAM – International Committee of Life Assurance Medicine – világkonferencia szervezését is beleszámítva: 11! évről a rendszeresen megszervezett kongresszusokat emelhetjük ki mint a társasági élet jelentős eseményeit.

Alkulóban volt az együttműködés különböző más orvosszakmai társaságokkal, ami végül is a következő – az első tíz évet követő – időszakban alakult ki.

Az első tíz évet követő időszak

Az első tíz (11!) év után most elértünk a második évtized közepére.

Elkövetkezett az az időszak, amire Fehér professzor már utalt a X. Kongresszuson (Pécs, 2oo5. május), hogy az országos egészségbiztosítási és társadalombiztosítási szakértői hálózat (ma: az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) munkatársai aktívan bekapcsolódtak a MÉBOT tevékenységébe, különösen Dr. Juhász Ferenc főigazgató és Dr. Móricz Ferenc főorvos aktív közreműködésével.

A Társaság is átalakult, nemcsak tartalmi megújulással, de ezt tükröző elnevezés-változással is: 2008. évtől mint Magyar Élet- és Egészségbiztosítási Orvostani Társaság folytatja tovább tudományos munkáját a társaság ( névrövidítésként maradt „MÉBOT”).

A Társaság történetének dokumentumai

A MÉBOT történetét legjobban nemcsak a kongresszusok említésével, hanem különböző, ezekkel kapcsolatos dokumentumok bemutatásával lehet hitelesen szemléltetni.

Mindenekelőtt azonban meg kell említeni első dokumentumként a Társaság megalakulásáról szóló 1. Vezetőségi Ülés jegyzőkönyvét , mondhatjuk: az alapító levelet , melyben azt olvashatjuk, hogy a Magyar Biztosítók Szövetségétől (MABISZ) már a kezdettől fogva – mind a mai napig – minden támogatást megkapott a Társaság. Ezt a MABISZ folyóiratának, a Biztosítási Szemlének egyes említésre kerülő lapjaival tudjuk érzékeltetni.

A MÉBOT tudományos tevékenységének kezdetével, az I. és a II. kongresszussal kapcsolatban a Biztosítási Szemlének külön száma jelent meg1996-ban.

Egy újabb Biztosítási Szemle különszám adott ismét tájékoztatást a III. kongresszusról.

Ezen a tanácskozáson a MÉBOT már hangsúlyt helyezett arra, hogy a biztosítási orvostan szélesebb területével is aktív kapcsolatot teremtsen. Ezért jelentek meg ebben a folyóiratban a Magyar Igazságügyi Orvosok Társaságával való együttműködést tükröző szakmai közlemények is.

A továbbiakban a MÉBOT „Élet- és Egészségbiztosítás” tudományos folyóirata adott ismertetést a kongresszusokról. A lapszámok közül megemlítjük az V. kongresszusról szóló kiadványt, melyben olvasható, hogy közös kongresszusra került sor 2000-ben a „Megelőzés a Gyógyító Orvostudományban Nemzetközi Társaság”-gal.

A kongresszusok időpontja és helyszínei

A kongresszusok mindig május hónap második felében és évekig Balatonaligán kerültek megrendezésre.

A VIII. kongresszust viszont már Budapesten tartottuk.

Elindult evvel az az új kongresszusi szervezési gyakorlat , hogy a Társaság rendezvényei a biztosítási orvostannal – és majd az egészségbiztosítási szakorvosképzéssel – is foglalkozó orvosegyetemi székhelyeken kerüljenek megrendezésre. Így követte a budapesti kongresszust a szegedi , a pécsi és a debreceni rendezvény.

Az egyetemi székhelyeket követően a kongresszusok helyszíne a következőkben eseményekhez, témákhoz kötődött. Az első ilyen – a XII. – kongresszus – Győr városában elsősorban történelmi jelentőségű volt, a hazai biztosítás megindulásának (a komáromi hajózási biztosító) 200. és a híres Első Magyar Általános Biztosítótársaság megalakításának 150. évfordulója, valamint más jelentős évfordulók miatt. A kongresszusi előadások elsősorban ezekkel a témákkal foglalkoztak.

A legutóbbi, a 2008. évi XIII. kongresszus egyik kiemelt fő témája az extrém sportokkal kapcsolatos biztosítási kérdések voltak, ezért a kongresszus Aggteleken, a híres barlangászati sporttevékenységi területen került megszervezésre.

Ezen a kongresszuson a programfüzetben bemutattuk az elmúlt 15 év társasági eredményeként azoknak a személyiségeknek a nevét, akik a MÉBOT kitüntető emlékérmeink adományozásával elismerésben részesültek.

Ezek a szakemberek a biztosítási orvostan területén kimagasló tevékenységet fejtettek ki – beleértve azokat a külföldi kollégákat is, akik a magyarországi biztosítási orvostani tudományos tevékenységhez itteni előadásaikkal hozzájárultak, vagy az 1998. évi budapesti ICLAM világkongresszus szervezéséhez adott segítségükkel kiérdemelték a MÉBOT elismerését.

Az aggteleki kongresszus előadásaiból ismét megjelentek közlemények a Biztosítási Szemlében, egyúttal ismertetve a Társaság jelentős megújulását, kijelölve a jövő szakmai programját a biztosítási orvostan valamennyi területe együttes tevékenységében.

A jelenlegi XIV. kongresszus Sümegen vezető témaként a turisztika, a sporttevékenységek aktuális biztosítási kérdéseinek kívánta szentelni a tudományos ülést. Egyúttal a kitüntetettek sorába újabb személyiségek kerültek az emlékérmek átadásával.


Dr. Horváth Imre, Prof. Dr. Fehér János, Dr. Vértes László

Magyar Élet- és Egészségbiztosítási Orvostani Társaság

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: