BIPAR Konferencia 2009. január 27-28., Budapest

A biztosításközvetítők brüsszeli székhelyű szövetsége idén január 27-28-án Budapesten tartotta szokásos félévi konferenciáját. 23 ország 70 résztvevője vett részt a rendezvényen, melynek házigazdája a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége volt.

Az alábbiakban közöljük a BIBA igazgatójának, Eric Galbrightnak az első napon elhangzott előadását, amely szorosan kapcsolódik a FBAMSZ 2008. szeptemberben megrendezett Biztosításszakmai Konferenciáján Siófokon elmondott beszámolójához (lásd BSZ 2008/10.).

BIPAR Konferencia 2009. január 27-28., Budapest

Sok minden történt azóta, hogy Steve Martin, a BIBA Compliance &Training vezetője és jómagam tavaly márciusban, Madridban a BIPAR konferencián előadást tartottunk arról, hogy miképpen kezelik az Egyesült Királyságban a biztosításközvetítők az összeférhetetlenségeket.

Tekintettel mindarra, ami a világgazdaságban 2008 márciusa óta végbement, a madridi találkozó már nagyon távolinak tűnik. Mindazonáltal a jutalék mértékének közzététele és a biztosításközvetítői összeférhetetlenség kérdése, amint azt már hallottuk, még mindig nem oldódott meg , és a BIBA, valamint az angol biztosítási piac további résztvevői tíz hónapja még nagyobb intenzitással ténykednek azon, hogy megtalálják azt a megoldást, amelyet felügyeleti szervünk, a Pénzügyi Szolgáltatások Felügyelete (FSA) elfogadhatónak ítél.

Úgy gondoljuk, hogy már látjuk a fényt az alagút végén, ezért a mai előadásom elsődleges célja az, hogy megismertessem önöket eme tevékenységeinkkel.

Tehát mi is történik mostanában?

Amikor Steve és én felszólaltunk Madridban, a BIBA egy bírósági felülvizsgálatot követően éppen a FSA véleményére várt a jutalék mértékének a kereskedelmi piacon történő nyilvánosságra hozatala kapcsán, amire 2007-ben adott megbízást.

A bírósági felülvizsgálat megállapította, hogy a jutalék mértékének kötelező nyilvánosságra hozatala önmagában a költséghatékonyság okán nem indokolt, azonban eredménytelennek találta azt a FSA-ot nyugtalanító piacon.

Eme aggodalmak miatt a FSA vitairatot (DP 08/2) intézett e témában a piachoz Átláthatóság, nyilvánosságra hozatal és összeférhetetlenség a kereskedelmi biztosítási piacon címmel. Ez volt az a válasz, melyet a FSA a bírósági felülvizsgálatra adott, és amelyet oly türelmetlenül vártunk.

A vitairat hat követelményt sorolt fel, amelyre a FSA összpontosítani akar a hivatalos vizsgálat során egy versenyképesebb és hatékonyabb piac megteremtése érdekében. Fontos azonban megemlíteni, hogy a vitairat három lehetséges megoldást is felvázolt, amellyel kapcsolatban várta a biztosítási piac véleményét.

Ezek a következők:

 • Szigorúbb felügyeleti tevékenység és a FSA jelenlegi szabályinak és elveinek betartatása,
 • egy erős rendszer kialakítása „kérés alapján”; illetve
 • a jutalék mértékének kötelező nyilvánosságra hozatala.

A FSA hangot adott ama véleményének is, hogy szívesen venné, ha a biztosítási üzletág maga jutna megoldásra, s nem kellene beavatkoznia a piaci tevékenységbe és további szabályokat alkotnia. A vitairat utalt a BIBA vezetésével végzett tevékenységre egy lehetséges üzletági megoldás kialakítása céljából.

A piaccal folytatott konzultációt és a további kutatásokat követően a FSA áttekintette az elvárt öt követelményt, melyek röviden a következők:

 • a jutalék mértékéről való tájékoztatás kéréséhez való jog;
 • világos és összehasonlítási alapul szolgáló tájékoztatás a kapott jutalék mértékéről;
 • világos és összehasonlítási alapul szolgáló tájékoztatás a biztosításközvetítők által nyújtott szolgáltatásokról;
 • a biztosításközvetítők teljesítményéről való tájékoztatás;
 • a fennálló biztosításközvetítői láncolatról való tájékoztatás.

Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a FSA nem tágít, és választani lehet, hogy vagy több szabályt alkotnak, vagy az üzletág szolgál megoldással, a BIBA amellett kötelezte el magát, hogy egy olyan megoldást vázol fel, amely egyaránt megfelel mind a piacnak, mind a felügyeleti szervnek.

Ezt a tagokkal való rendszeres párbeszéd során, e-mailen kapott kérdőívek és egy sor regionális egyeztetési fórum alapján, valamint az összes többi piaci egyesület bevonásával érte el. Tehát milyen megoldást javasol az üzletágunk? Az a megoldás, amelynek létrehozásán a BIBA fáradozik, továbbra is azon az elven nyugszik, hogy a kereskedelmi ügyfél világos és pontos tájékoztatást kapjon a biztosításközvetítői díj mértékéről, amennyiben ezt kéri .

Azt is meg kell említenem, hogy a piaci megoldás a BIPAR-nak a biztosítási üzletág átláthatóságával kapcsolatos elvén alapszik. Azonban az útmutatás továbbmegy és az átláthatóság több kulcsfontosságú összetevőjét felsorolja, amelyek a FSA 08/2 vitairatában nyugtalanságra adtak okot:

1. Hivatalos minőség – A FSA vizsgálatai azt mutatták, hogy a kereskedelmi ügyfelek gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy milyen minőségben jár el a biztosításközvetítő, különösen akkor, ha van egy előszerződés, vagy vezérképviselet bevonására kerül sor. A piaci megoldás elősegíti majd, hogy a cégek világosabb tájékoztatást tudjanak adni az ügyfeleknek.

2. A választási lehetőségek száma – A FSA piaci veszteséget vizsgáló elemzése 2007-ben megállapította, hogy a kereskedelmi ügyfelek gyakran túlbecsülik azt, hogy milyen mértékű piackutatást vállaljon a biztosításközvetítő a nevükben. A piaci megoldás elősegíti, hogy a cégek világosabb tájékoztatást tudjanak adni az ügyfeleknek.

3. Összeférhetetlenség – A piaci megoldás összegyűjt majd néhányat azok közül az útmutatások közül, melyeket a BIBA korábban kiadott az összeférhetetlenség feltárása és kezelése kapcsán, valamint arról, hogyan kell állást foglalni a belső összeférhetetlenség kezelésével, az ügyviteli tájékoztatással és kultúrával kapcsolatban.

4. Átláthatóság – A piaci megoldás olyan helyzetet kíván teremteni, ahol a biztosításközvetítő meg van győződve arról, hogy az ügyfél tudja azt, hogy jogában áll tájékoztatást kérni a biztosításközvetítői jutalék mértékéről. Megfontolja majd, hogy a kereskedelmi megállapodásokat és a szóbeli közléseket hogyan lehet erre a célra felhasználni.

5. Nyilvánosságra hozatal – A piaci megoldás állást foglal azzal kapcsolatban, hogy mit kell nyilvánosságra hozni, és amennyiben kérik, szövegezési mintával segít abban, hogy a nyilvánosságra hozatal egységes legyen.


A megoldás valamennyi felsorolt kérdéssel részletesen foglalkozik, de én csak röviden körvonalaztam a tartalmukat, hogy segítsem önöket annak megértésében, hogy miről is folyik most a vita. A BIBA szorosan együttműködik az üzletági megoldás kialakításában a Brit Biztosítók Szövetségével, a Biztosítók Nemzetközi Szövetségével, a Lloyds Piaci Egyesülettel, az Alkuszok londoni és Nemzetközi Szövetségével valamint a Biztosítási Alkuszok Intézetével.

Hiszünk abban, hogy egy üzletági megoldás a legjobb módszer arra nézve, hogy elérjük a felügyeleti szerv által elvárt és az ügyfelek számára kívánatos eredményeket. A kívánt megoldás elérése céljából szükség van arra, hogy a FSA-tól megkapjuk a hivatalos üzletági útmutató státusát.

Hadd szenteljek néhány percet annak, hogy megmagyarázzam, mit is jelent a kifejezés „hivatalos üzletági útmutató”.

Ez sajátos helyet foglal el az Egyesült Királyság pénzügyi szolgáltatói üzletágában. Ez lényegében egy olyan tájékoztatás, amelyet a FSA-on kívüli személy vagy testület alkotott azzal a szándékkal, hogy az üzletágban érintett testület útmutatást adjon a FSA Szabályozási Kézikönyvének előírásaival kapcsolatban.

A FSA vállalta, hogy szándékosan széleskörűen értelmezi az üzletági útmutató definícióját, hogy ily módon lehetővé tegye az érdekelt testületek, valamint egyének számára, hogy a felügyeleti szervnek jóváhagyás céljából benyújthassanak különféle útmutatókat, például esettanulmányokat, kérdéseket és válaszokat, valamint adatösszesítőket és hagyományosabb anyagokat, mint például az üzletágban használt gyakorlati kódexeket.

Az üzletági útmutató lényegében a cégeknek és olyan kereskedelmi egyesületeknek, mint amilyen a BIBA is, lehetőséget ad arra, hogy további segítséget tudjanak nyújtani azoknak, akik ezt igénylik, hogy eldönthessék, milyen módon kívánnak megfelelni a felügyeleti szerv által előírt kötelezettségeiknek. Hiszen végül is ki ismeri jobban a piacot a hivatásukat gyakorlóknál?

A FSA szigorú politikát és eljárást követ, amikor azt vallja, hogy az üzletági útmutatást át kell vizsgálni a hivatalos aláírás és jóváhagyás előtt. Bizonyos feltételeknek eleget kell tenni, mielőtt a FSA jóváhagyja az üzletági útmutatót.

Minden, az ügyfelekre közvetlenül ható útmutatásnak figyelembe kell vennie az ügyfelek véleményét és érdekeit;

 • Minden útmutatót általában ingyenesen elérhetővé kell tenni a nagyközönség számára;
 • Minden útmutatásnak magyarázattal kell szolgálnia arról, hogyan felel meg a vonatkozó FSA jogszabályoknak és/vagy alapelveknek;
 • Az útmutatást, amely egy, de nem az egyetlen megfelelési módot ajánlja, nem lehet senkire rákényszeríteni.
 • Az útmutatásnak nem szabad korlátoznia vagy befolyásolnia egy harmadik fél jogait;
 • Minden útmutatónak meg kell határoznia, hogy milyen cégnek szánták és
 • Az útmutatás nem lehet versenyellenes.

Ez csupán jog, mely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a FSA jóváhagyását követően a cég szabályai az előírásoknak megfelelnek. A FSA szavatolja, hogy amennyiben egy cég az útmutatásnak megfelelően jár el, és azt magáévá teszi, a felügyeleti szerv nem foganatosít intézkedéseket olyan magatartás ellen, amiről meg van győződve, hogy megfelel az útmutatóban megfogalmazottaknak [tehát a saját maga által javasoltaknak] … vagyis a FSA által jóváhagyott üzletági útmutatásnak.

Ahogy azt az előzőekben jeleztem, a FSA arra törekszik, hogy ahol lehet, az üzletágban dolgozók saját maguk találjanak megoldást a felmerülő problémákra az arra való hagyatkozás helyett, hogy a felügyeleti szerv avatkozzon bele a piac működésébe. Ez összhangban van a FSA alapelveken nyugvó szabályozói magatartásával.

A BIBA támogatja ezt a fajta magatartást, és a kereskedelmi piac átláthatóságával kapcsolatos felügyeleti szervi aggodalmakra az üzletág részéről megoldást javasolt, habár sok időbe telt, amíg végigjárta az útmutatás elkészítésének hivatalos útját.

A FSA nem szavatolhat olyan útmutatást, amely túllépi a fennálló jogszabályainak és alapelveinek a kereteit. Ahol az útmutatás olyan gyakorlati megoldást javasol, amely meghaladja a FSA által támasztott követelményeket, a felügyeleti szerv elvárja, hogy ezt tegyék nyilvánvalóvá abból a célból, hogy egy cég eldönthesse, alkalmazza-e azokat vagy sem. A kettőt elválasztani egymástól időnként hiábavalónak bizonyulhat.

Az üzletági megoldás kialakítására tett erőfeszítéseink végre eredményre vezettek. 2008 decemberében a FSA visszacsatolásként megjelentette a 08/7 számú beszámolóját, amelyben nyilvánvalóvá tette a kereskedelmi biztosítási piaci átláthatósággal, nyilvánosságra hozatallal és összeférhetetlenséggel kapcsolatban végzett kiegészítő tevékenységét.

E dokumentumban a FSA üdvözölte azokat az erőfeszítéseket, melyeket az üzletág az ügyfelek érdekében az átláthatóság fokozása irányában tett, és úgy döntött, hogy nem teszi kötelező vé a kereskedelmi biztosítás terén a jutalék mértékének nyilvánosságra hozatalát. Ehelyett a FSA lehetővé teszi a cégek számára, hogy az üzletági megoldás kialakításakor hangot adjanak az e téren fennálló aggályainak.

A FSA kijelentette továbbá, hogy az üzletági útmutatásnak megvan a lehetősége arra, hogy piaci változásokat idézzen elő, hogy az ügyfelek számára kívánatos eredményt elérje. A felügyeleti szerv megjegyezte, hogy „amennyiben a biztosításközvetítők elfogadják és betartják a fejlesztés alatt levő útmutatásokat, nem lesz szükség arra, hogy megfelelő szabályokat alkossunk azért, hogy eredményt érjünk el az ügyfelek érdekében”.

A BIBA a befejező munkálatokat végzi az üzletági megoldás kialakítása érdekében abból a célból, hogy a nagyon közeli jövőben benyújthassuk azt a FSA-hoz a hivatalos üzletági útmutatóként való jóváhagyás céljából. Reméljük, hogy az útmutatói státuszt 2009 első negyedévében megadják.

Ha az üzletági útmutató megjelenik, a BIBA azon fog iparkodni támogató tevékenységei révén, hogy azok, akik azt a gyakorlatban felhasználják, megismerjék a részleteket, és a javasolt eljárások a piac számára „általános kereskedelmi szokássá” váljanak.

A FSA szemmel fogja tartani az üzletágat, és figyelni fogja, hogy a cégek miképpen reagálnak az eredményekre. Kijelentette, hogy kiértékeli majd az előrehaladást azzal kapcsolatban, hogy vajon elértük-e az eredményeket és az ügyfelek elég világos és összehasonlítási alapul szolgáló tájékoztatást kapnak-e a biztosításközvetítői szolgáltatásokról, teljesítményről és díjazásról 2010-2011-ben.

A BIBA erősen elkötelezte magát az üzletági útmutató kialakítása mellett, valamint aziránt, hogy azt megismerteti a biztosításközvetítőkkel, így reményeim szerint, ha eljön a kiértékelés ideje, a biztosítási szektor nem talál majd hiányosságokat.

Hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm a figyelmüket.

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: