Hírek, érdekességek

Már késő árvízbiztosítást kötni!

1,2 millió magyarországi lakóingatlan van biztosítás nélkül, miközben a Dunán ismét rendkívüli árvíz vonul lefelé. Az árvíz által várhatóan károsodó ingatlanoknak legalább a fele a biztosítással nem rendelkező kategóriából kerül majd ki, mivel az árvízveszélyes terülteken a legalacsonyabb a biztosítások aránya - tájékoztatta lapunkat a Biztosítás.HU internetes alkusz. Azoknak az állampolgároknak pedig, akik most szeretnének árvízbiztosítást kötni, a biztosítók már nem nyújthatnak segítséget.

A magyarországi lakóingatlanok közel 30% semmiféle biztosítással nem rendelkezik. Ezekben az ingatlanokban mintegy 3,1 millió állampolgár él. A biztosítással nem rendelkező ingatlanok nagyobbik része az árvizeknek fokozottan kitett terülteken helyezkedik el, így a mostani árvíz várhatóan ismét ezekben a legkevésbé biztosított ingatlanokban okoz majd elsősorban károkat. Az árvizi kártalanítás - biztosítások hiányában - ezúttal is az államra marad, ismét tízmilliárdokkal terhelve a költségvetést.

Nem megoldás az árvíz által még nem károsodott ingatlanok azonnali bebiztosítása, mivel a hatályos biztosítási feltételek szerint az árvíz kockázatokra szóló biztosítás csak a szerződéskötést követő 30. napon (az ún. átlagos várakozási időt követően) lép életbe. Mindez azt jelenti, hogy ha a biztosítás létre is jön, a jelenlegi árvíz által okozott károkra még nem fog kiterjedni. (A várakozási idő nem magyar találmány, alkalmazása teljes egészében megfelel a nemzetközi gyakorlatnak, a biztosítás alapelveinek.) Fontos tehát a megelőzés, az előre gondoskodás, jelen esetben az, hogy a lakásbiztosítást életünk állandó, alapvető részévé tegyük.

Magyarország árvízi kitettsége - fekvéséből adadóan - kiemelkedően magas. Az ország mintegy 23%-a az árvízzel fenyegetett területen fekszik, ami Európában a legnagyobb árvízi kitettséget jelenti(!). Még Hollandiát, a vizek országát is megelőzzük ebben a tekintetben, ahol ez az arány „csak” 19%-os.

Magyarország árvizi kitettsége

Az egyre gyakoribbá és pusztítóbbá váló - a lakosság jelentős részét érintő - természeti katasztrófák, árvizek, viharok, fokozottan ráirányítják a figyelmet a biztosítás szükségszerűségére. A Biztosítás.HU szerint azonban a probléma megoldását nem lehet kizárólag az állampolgárokra bízni, jóllehet ma már a biztosítók elsősorban interneten folyó versenye a lakásbiztosítások díját is jelentősen lecsökkentette. A teljes biztosítottság eléréséhez ugyanis nem elég az alacsony biztosítási díj, az államnak is tevékenyen részt kell vennie az olyan akadályok elhárításában, mint például az árterületeken épült ingatlanok problémájának megoldása, az elhanyagolt árvízi védművek, átereszek karbantartásának megoldása és a szociálisan rászoruló rétegek részére nyújtott lakásbiztosítási díjtámogatások rendszerének megteremtése.