G-I: garancia alap - írásbeliség

garancia alap

(lásd: Kártalanítási Számla)

G-I: garancia alap - írásbeliség

Garancia Biztosító Rt.

1987-ben alapított, (lásd: kompozit biztosító) részvénytársaság, az OTP-csoport tagja; részvénytulajdonosa az OTP Bank Rt., valamint az OTP-Bróker Rt. Valamennyi üzletágban kínál biztosítási portékákat, igen jelentős a gépjármű-biztosítási- és a lakásbiztosítás i állománya. Székhely: 1054 Budapest, Vadász u. 12. Telefon: 269-2533

Generali Budapest Biztosító Rt.

1987-ben alapított, (lásd: kompozit biztosító) részvénytársaság, 100%-os külföldi tulajdonban. Tulajdonosai a bécsi Erste Allgemeine Generali AG, valamint a triesti Assecurazioni Generali S.p.A. Elsősorban a vállalkozók számára kínál termékeket, de minden üzletágban aktívan tevékenykedik. Székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Telefon: 269-3977

gépjármű biztosítás

Gyüjtőfogalom. Ide tartozik a Kötelező gépjármű felelősség biztosítás és a casco biztosítás is.

gépjármű felelősségbiztosítási bizottság

( GFB ) háromoldalú érdekegyeztető fórum, az ÁBIF elnökének tanácsadó testülete a kötelező felelősségbiztosítással összefüggő eredmény-elszámolási és díjkalkulációs kérdésekben. A GFB munkájában az autós érdekképviseletek, a kormányzat és a biztosítótársaságok vesznek részt.

gépjármű kötelező

lsd. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás

GFB

lsd. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás

giro

a bankok közötti - számlajóváírással történő - pénzügyi elszámolás.

Glória - Swiss Life Svájci-magyar Biztosító Rt.

1991-ben alapított, (lásd: kompozit biztosító) részvénytársaság, főrészvényese a svájci Swiss Life. A lakás- és autóbiztosítások kivételével, valamennyi üzletággal foglalkozik. Székhely: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 18. Telefon: 266-0670

gyorsított kárrendezés

számla nélküli kárszámítási és teljesítési eljárás, amikor a kárszemle során megállapítják a javítás és az egyéb károk becsült értékét, és azt a károsult - egyezséggel - követelése kielégítéseként elfogadja.

halandósági tábla

statisztikai, demográfiai számításokon alapuló táblázat, amely azt mutatja, hogy pl. 100 000 újszülött fiú/lány közül hány éri el az 1, 2, 3, ... 100 éves kort, ha a halandóság úgy alakul, mint azt a táblázat készítésének pillanatában megfigyelték.

Hermes Hitelbiztosító Rt.

1996-ban alapított, 100%-os külföldi tulajdonban álló (lásd: non life) biztosító részvénytársaság. Főrészvényese a hamburgi Hermes Kreditversicherungs AG. Kizárólag hitelbiztosításokkal foglalkozik.

hijacking

személy-, illetőleg áruszállító eszközök erőszakkal, vagy fenyegetéssel történő hatalomba vétele. Például: repülőgép-eltérítés.

hitelbiztosítás

a hitelezésből eredő kockázatok és károk fedezetéül szolgáló biztosítási forma. A biztosított mindig a hitelező.

hitelfedezeti biztosítás

a hitelintézet vagy a hitelező által - a tartozás biztosítékául - követelt biztosítási szerződés. A biztosított mindig az adós, aki az esetleges biztosítási szolgáltatást már a szerződéskötéskor a hitelezőre engedményezi.

hitellevél

a gépjármű-biztosítás területén, és ma már egyre ritkábban alkalmazott kárrendezési megoldás. A károsult nem készpénzt kap, hanem egy - a javítóműhelynek címzett - hitellevelet, amelynek alapján a javítást elvégzik, és utólag a biztosítóval, mint adóssal elszámolnak.

Hungária Biztosító Rt.

az Állami Biztosító részleges jogutódjaként 1986-ban alapított biztosító, amely 1990-ben részvénytársasággá alakult. Tulajdonosa a müncheni Allianz AG Holding. Valamennyi üzletággal foglalkozik, különösen jelentős a gépjármű-biztosítási és ipari biztosítási állománya. Székhely: 1054 Budapest, Vadász u. 23-25. Telefon: 269-0033

IBNR

(incurred but not reported) a biztosító által képzett tartalék, amelynek az a célja, hogy a már bekövetkezett, de még be nem jelentett károkra nyújtson fedezetet.

időszakos biztosítások

határozott időre kötött biztosítási szerződések. A biztosító csak a szerződésben naptárilag - év, hó, nap, óra, perc - megjelölt időszakra vállalja a kockázatot. Az időszak leteltével a szerződés automatikusan megszűnik.

indexálás

a szerződésben rögzített értékkövetési módszer, amelynek alapján a (lásd: biztosítási díj) vagy a biztosítási összeg meghatározott mértékkel automatikusan, a szerződés módosítása nélkül változik. Mértéke általában az inflációtól, vagy a hivatalos mutatóktól (pl. KSH) függ.

integrál önrészesedés

a bagatell-károk kiszűrésének módszere. a minimális térítendő kárösszeg meghatározásával. Ha a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem térít, ha viszont fölötte van, akkor - levonás nélkül - megfizeti az egész kárt.

intervenció

a biztosító hivatalos lépése, amely az elmulasztott díjak beszedését, a biztosítási szerződés fenntartását szolgálja.

ismeretlen üzembentartó

ha a kárt gépjármű okozta, de az üzembentartó személye nem állapítható meg, a károsult kárát a (lásd: MABISZ) a (lásd: Kártalanítási Számla) terhére megtéríti. Nem térülnek meg azonban az ismeretlen üzembentartó által a gépjárműben, az útban, az út tartozékaiban, közművekben, valamint a reklámhordozókban okozott károk.

ittasság

a jogi és szerződési gyakorlatban a 0,8 ezrelékes véralkohol szintet elérő alkoholos befolyásoltság. A biztosítási szerződésekben általában (lásd: mentesülés)-i ok.

írásbeliség

a biztosítási szerződések jogának egyik legfontosabb eleme. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok csak írásban érvényesek!

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: