PSZAF kezdeményezte a MÁV engedélyének visszavonását

A MÁV Általános Biztosító Egyesület (MÁV ÁBE) 2008. július 24-i rendkívüli közgyűlésén a tagok többsége szavazással elutasította, hogy tagdíj-kiegészítés, pótbefizetés teljesítésével rendezzék az egyesület helyzetét, szüntessék meg annak tartalék- és tőkehiányát és hárítsák el a tagok közvetlen kárfelelősségének lehetőségét, ha a MÁV ÁBE eszközei elfogynak.

2012.05.08

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Felügyelet) a biztosítási piac működésének stabilitása, a 3,6 millió hazai kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező járműtulajdonos és az Európai Unió polgárai biztonságának szavatolása érdekében korábban jelezte: ha a közgyűlés a tagdíj-kiegészítés, pótbefizetés elutasításáról dönt, a Felügyelet a jogszabályok alapján haladéktalanul kezdeményezi az egyesület biztosítási tevékenységi engedélyének visszavonását. Pótbefizetés, tagdíj-kiegészítés nélkül év végéig csak a már meglévő és várhatóan még felmerülő károk mintegy felére van eszközfedezet. A MÁV ÁBE közlése szerint az egyesület függő kárainak állománya jelenleg mintegy 10 ezer darab, amelyek értéke 9 milliárd forint.

A közgyűlési döntés nyomán a Felügyelet a biztosítási törvény rendelkezéseinek megfelelően levélben kérte a pénzügyminiszter előzetes hozzájárulását a tevékenységi engedély visszavonásához. A miniszteri válasz időpontjához és tartalmához igazodva a Felügyelet olyan ütemezést fog kialakítani, hogy az ügyfelek és a fogadó biztosítók számára megfelelő idő (30 nap) álljon rendelkezésre a döntés meghozatalához. A Felügyelet arra törekszik, hogy az átszerződés és a MÁV ÁBE kárfelelősségének a határnapja a biztosítási negyedévhez igazodjon. Ez technikailag a legegyszerűbb, és a biztosítottak számára a legátláthatóbb. A tevékenységi engedély visszavonásával egyidőben a Felügyelet a biztosítási törvényben előírt kötelezettségének megfelelően gondoskodni fog arról, hogy a károk fedezetére szolgáló vagyon kizárólag a biztosítottak érdekében legyen felhasználható.

A felügyeleti intézkedés pontos menetrendjéről, a tagok más biztosítóhoz történő átszerződésének időpontjáról és az arra rendelkezésre álló időszakról, a biztosítási szerződésekből származó kötelezettségek kielégítési módjáról a Felügyelet, illetve a MÁV ÁBE felügyeleti biztosai részletesen tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.

A felügyeleti biztosok a közelmúltban újabb bűncselekmény alapos gyanújára utaló eseteket fedeztek fel a MÁV ÁBE-nál. Ezek alapján a Felügyelet újabb nyomozati eljárást kezdeményezett a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságánál.

Forrás: pszaf.hu (2008.07.25)

Vissza a lap tetejére

Utolsó frissítés dátuma: 2022. 05. 05.