Válasszon nyereménycsomagot! - nyereményjáték szabályzat

A Netrisk Magyarország Kft. "Utasbiztosítással most értékes nyereménycsomagot nyerhet!" című utasbiztosítás promóciós játékának részvételi és játékszabályzata

2022.06.15. - 2022.09.15.

1. A Játék Szervezője

Az "Utasbiztosítással most értékes nyereménycsomagot nyerhet!" című utasbiztosítási Promóciós Játék (a továbbiakban: Játék) Szervezője a Netrisk Magyarország Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49., Cg.01-09-307894, a továbbiakban "Szervező").

2. A Játék időtartama

A Játék 2022.06.15. napján 00 óra 00 perctől 2022.09.15. napján 23 óra 59 percig tart.

3. A Játékban történő részvétel feltételei

3.1. A Játékban 18. életévüket betöltött, állandó magyarországi lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, kivéve a Szervező alkalmazottai, megbízottjai, illetve mindazon személyek, akik a Játék lebonyolításában részt vesznek, és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.2. A Játékban azok a Biztosítás.hu portálon regisztrált felhasználók (a továbbiakban: Játékos, illetve Játékosok) vehetnek részt, akik:

 • az akció ideje alatt a www.biztositas.hu internetes oldalon bármilyen, díjjal rendezett és a biztosító által kötvényesített utasbiztosítást kötnek,
 • továbbá kiválasztják az utasbiztosítás kalkulátorban: a https://partner.biztositas.hu/biztositas_dijszamitas/utasbiztositas/utasbiztositas.php címen, hogy a 3 felajánlott nyereménycsomag közül melyiket szeretnék megnyerni,
 • és az utasbiztosítási kötési folyamatban a szükséges check box bepipálásával nyilatkoznak, hogy az „Utasbiztosítással most értékes nyereménycsomagot nyerhet!” Promóciós Játék jelen Játékszabályzatát megismerték, elfogadják, és szeretnének részt venni a Játékban, annak sorsolásán (a továbbiakban: Játék regisztráció).

3.3. A Játékszabályzat elfogadásával és a Játékra való jelentkezéssel a Játékos egyben hozzájárul ahhoz is, hogy Nyertessége esetén a Szervező a saját weboldalán, valamint saját Facebook oldalán a nevét, továbbá lakóhelyét a település megjelölésével nyilvánosságra hozza a Játék sorsolását követően.

3.4. Minden a Szervezőhöz beérkező, helyes, érvényes és a jelen Játékszabályzatban foglalt részvételi feltételeknek maradéktalanul megfelelő Játék regisztráció részt vehet a Sorsoláson, amennyiben a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerinti kizáró ok nem merül fel. A Játék időtartama alatt egy Játékos többször is köthet utasbiztosítási szerződést a Szervező weboldalán. Az újonnan megkötött utasbiztosítással a Játékos újra részt vehet a következő esedékes sorsoláson, ha teljesíti a szükséges feltételeket, és újra nyerhet, ha kisorolásra kerül.

3.5. Kizárja a Szervező a Játékból azt a Játékost,

 • aki az utasbiztosítás termék megrendelését visszavonja.
 • akinek az utasbiztosítási szerződése legkésőbb a promóciós játék lezárásáig (2022.09.15. 23 óra 59 percig) nem kötvényesített.
 • aki visszavonja a Promóciós Játék részvételi és Játékszabályzatának elfogadását vagy az adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását a Nyeremények átadását megelőzően.
 • aki a jelen Játékszabályzat 9.5.-9.6. pontjai szerinti magatartást tanúsít, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak.

4. A Játék leírása

4.1. A Játékban a 3. pont szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelelő Játékosok vesznek részt. A résztvevő Játékosok között a Szervező az 5. pont szerinti Nyereményeket sorsolja ki a 6. pontban meghatározott Sorsolás keretében.

4.2. A Játékos kiválasztja, hogy melyik ajándékot szeretné megnyerni a https://partner.biztositas.hu/biztositas_dijszamitas/utasbiztositas/utasbiztositas.php oldalon, továbbá a szükséges check box bepipálásával nyilatkozik, hogy az "Utasbiztosítással most értékes nyereménycsomagot nyerhet!" című Promóciós Játék Játékszabályzatát, valamint a Játékkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatást megismerte, elfogadja, és szeretne részt venni a Játékban, illetve annak Sorsolásán (Játék regisztráció). Majd kiszámítja új utasbiztosítása díját és a kiválasztott utasbiztosítási termék "Megkötöm" gombjára kattintva megrendeli a számára megfelelő utasbiztosítást.

4.3. Ezután a Játékos kitölti a Biztosítás.hu regisztrációs adatait, majd megadja és ellenőrzi az utasbiztosítás-szerződés megkötéséhez szükséges adatait, majd a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva rögzíti megrendelését.

Ha a Játékos már a Biztosítás.hu regisztrált ügyfele, ebben az esetben a Játékos Biztosítás.hu regisztráció helyett a meglévő felhasználónevével és jelszavával belép a rendszerbe, majd megadja és ellenőrzi az utasbiztosítás szerződés megkötéséhez szükséges adatait, majd a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva rögzíti megrendelését.

4.4. A megrendelést követően a Játékos a fizetésre megadott határidőn belül és a jelen Játékszabályzatban előírtaknak megfelelően megfizeti az utasbiztosítás díját.

4.5. A Játék 3 sorsolási időszakból áll. A Játékos a megrendelt biztosítás kötvényesítése után és az egyéb jogosultsági feltételek teljesítésével szerez jogosultságot a Játékban (és ennek megfelelően a sorsolásban) való részvételre. A Játékos azon az esedékes sorsoláson vesz részt, amelyiket megelőzően a Szervező nyilvántartása szerint kötvényesedett a biztosítása, és amelyre vonatkozóan maradéktalanul teljesítette a részvételi feltételeket.

5. Nyeremények

5.1. A Szervező a Promóciós Játék időtartama alatt, a 6. pontban írtak szerint sorsolja ki a Nyereményeket, a 3. pont szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelelő Játékosok között, akik a Játék időtartama alatt jogosultságot szereztek a 3. pontban írtak szerint a Játékban történő részvételre.

5.2. A Szervező a Játék időtartama alatt havonta kisorsol 1 db Nyertest, aki megnyeri az általa kiválasztott nyereménycsomagot.

A Játék időtartama alatt összesen 3 db Nyereménycsomag kerül kisorsolásra.

A Játékosok a Nyereményüket az alább felsorolt 3 lehetőség közül választhatják ki:

 • "Számomra a városnézés az igazi kikapcsolódás": XIAOMI Mi Essential elektromos roller, JBL FLIP 6 bluetooth hangszóró, FUJI FILM Instax Mini 11 instant fényképezőgép, FUJI FILM Colorfilm Instax Mini Glossy film (20 db/csomag)
 • "Az egész nyarat a vízparton tölteném": kb. 120.000 Ft értékű SUP, FIREFLY SUP vízhatlan hátizsák 25l, XIAOMI Redmi Smart Band Pro aktivitásmérő, SENCOR SCM 2224BL 24L autós hűtőtáska, JBL Clip 4 bluetooth hangszóró
 • "Nekem a természet és a pihenés az első": Wilson tollasütő szett 4 ütővel és hálóval, [casa.pro]® kétszemélyes piknikkosár, Samsonite WORKATIONIST hátizsák, Samsonite STACKD Bővíthető Spinner (4 kerék) 55 cm

5.3. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók és kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.

5.4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményeket a részvételi szabályzatban foglaltakéval hasonló értékű és hasonló paraméterekkel rendelkező Nyereményekre cserélje.

5.5. A Nyeremények előre meghatározottak, a Nyerteseknek nincs választási lehetőségük a Nyeremények technikai paramétereit illetően.

5.6. A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertesek ilyen igényüket a jogszabályi keretek között a Nyeremények gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesíthetik.

5.7. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Nyeremények gyártója, forgalmazója vagy kibocsátója által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik ahhoz.

5.8. A Tárgynyeremények átvétele előzetes egyeztetés alapján történhet személyesen a Szervező irodájában (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.), vagy a Nyertesek kérhetik Tárgynyereményüknek postai úton való kézbesítését is az általuk megadott magyarországi címre.

6. Sorsolás

6.1. A Nyertesek és a Tartaléknyertesek meghatározása nem-nyilvános húzás útján, az alábbiak szerint történik:
A Szervező a Játék időtartama alatt havonta sorsol a Játékra a 3. pont szerint jogosult Játékosok között. A Nyertesek meghatározása 3 (három) tagú sorsolási bizottság (a továbbiakban:” Sorsolási Bizottság”) jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A Szervező a Játék időtartama alatt összesen 3 Nyertest és 3 Tartaléknyertest sorsol ki.

A Sorsolás helyszíne a Szervező irodája (cím: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.). A Sorsoláson jelen lévő Sorsolási Bizottság tagjait a Szervező az alkalmazottai közül választja ki. A Sorsolási Bizottság biztosítja a Sorsolás Játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a Sorsolás menetét, így különösen a Sorsolás időpontját, a kisorsolt Nyereményeket, a Nyertesek és a Tartaléknyertesek nevét. A Sorsolás nem nyilvános.

6.2. A Tartaléknyertes Játékosok abban az esetben válnak jogosulttá a Nyereményekre, amennyiben a Nyertes Játékosok bármely okból a Játékból kizárásra kerülnek, Biztosítás.hu regisztrációjuk vagy Játék regisztrációjuk érvénytelen, vagy a Nyertes Játékosok részére a Nyeremények átadása bármely okból nem lehetséges, illetve a megadott határidőben nem adható át.

6.3. A Nyerteseket a Szervező a sorsolás 6.5. pontban meghatározott napjától számított 15 napon belül értesíti a Szervező rendszerébe történt regisztráció során megadott elérhetőségek valamelyikén. A Nyereményeket pedig a Sorsolást követő 30 napon belül próbálja meg átadni. Sikertelen átadási kísérlet esetén a Tartaléknyertes válik jogosulttá a Nyereményre.

6.4. A Szervező a Nyertesek teljes nevét és az általuk megnyert Nyereményt a www.biztositas.hu/nyeremenyjatekok oldalon, és a Facebook oldalán is közzé teheti a Sorsolást követően saját marketingtevékenysége céljából, időkorlátozás és díjazás nélkül a Játékosok erre a célra adott kifejezett hozzájárulása alapján.

6.5. A 3 Sorsolási időszakok:

1. Sorsolási időszak: 2022.06.15. 0:00-tól 2022.07.15. 23:59-ig Sorsolás: 2022.07.18. 11:00
2. Sorsolási időszak: 2022.07.16. 0:00-tól 2022.08.15. 23:59-ig Sorsolás: 2022.08.18. 11:00
3. Sorsolási időszak: 2022.08.16. 0:00-tól 2022.09.15. 23:59-ig Sorsolás: 2022.09.19. 11:00

7. Adózás és költségek

A Nyereményeket terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének rendezésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget és/vagy postaköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a Nyeremények átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a Játékosokat terhelik.

8. További Információk a Játékról

A Játékról esetleges további információk a www.biztositas.hu, valamint a https://www.biztositas.hu/utasbiztositassal-most-ertekes-nyeremenycsomagot-nyerhet-nyeremenyjatek-szabalyzat-2022 weboldalon érhetők el.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A jelen szabályzat a Játék teljes időtartama alatt elérhető a https://partner.biztositas.hu/biztositas_dijszamitas/utasbiztositas/utasbiztositas.php, valamint a https://www.biztositas.hu/utasbiztositassal-most-ertekes-nyeremenycsomagot-nyerhet-nyeremenyjatek-szabalyzat-2022 internetcímen.

9.2. A Játékban való részvétellel a Játékos elfogadja a jelen Játékszabályzatot.

9.3. A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyertes értesítésének, illetve a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a Nyeremény átadásának, illetve igénybevételének során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.4. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.biztositas.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a felhasználók téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményüket, a Nyertes/ nem Nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.5. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail-címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

9.6. A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.biztositas.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

9.7. Ha a Játékos az utasbiztosítás kötése közben vagy a Biztosítás.hu regisztrációja vagy Játék regisztrációja közben bezárja a böngészőablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.8. A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.9. Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a felhasználóknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

9.10. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

9.11. A Játékban történő részvétellel a résztevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a jelen Játékszabályzatban leírtak szerint, illetve a Játék céljának (a Játék jelen szabályzat szerinti lebonyolítása) megfelelően személyes adataikat kezelje.

9.12. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatokat vagy a Biztosítás.hu regisztrációja vagy Játék regisztrációja során megadott adatai törlését kéri a Nyeremény átadását megelőzően, úgy a Játékban a továbbiakban nem vehet részt, valamint amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más jogszabály – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a felhasználó által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

9.13. Az adatok kezelését a Szervező végzi, mint adatkezelő. Az adatkezelés önkéntes, az a Játékos hozzájárulásán alapul.

9.14. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

 • Szervező, mint adatkezelő a Játékos által megadott személyes adatokat teljes név [vezetéknév, keresztnév], telefonszám, e-mail-cím, Nyertesség esetén szállítási cím [irányítószám, város, utca, házszám]) a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt a Játékban való részvétel, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremény átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;
 • A Játékosnak a Játékban való részvétele során külön erre a célra megadott előzetes hozzájárulása alapján, Nyertesség esetén nevét, lakóhelyét (kizárólag a város megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 • Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

9.15. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését a Netrisk Magyarország Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. vagy a következő e-mail-címen: marketing@biztositas.hu. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni.

9.16. Az adatkezelésre vonatkozó további részletes tájékoztatást a Szervező Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatójának II.9. pontja ismerteti ("Nyereményjátékok, promóciók szervezése céljából történő adatkezelés"), amely Szervező honlapján a következő címen érhető el: https://partner.biztositas.hu/adatvedelem.html.

Budapest, 2022.06.15.

A Szervező

Vissza a lap tetejére

Utolsó frissítés dátuma: 2022. 06. 14.