Mi számít idegen járműnek, és mi nem?

Ha egy idegen jármű, annak alkatrésze vagy rakománya biztosított épületbe vagy építménybe (pl. kerítés) ütközik, akkor a biztosítók az így keletkezett károkat megtérítik. Nem idegen az a gépjármű, ami a biztosítottak tulajdonában, használatában van, tehát ha valaki pl. a saját garázskapujának ütközik, azt a biztosítók nem fizetik ki.

Lakásbiztosítás kalkulátor

Válassza kinálatunkból
a legjobb lakásbiztosítást

Az Allianz, a KÖBE, és az MKB nem tekinti idegen járműnek azt sem, amely a szerződő/biztosított tudtával és beleegyezésével közelíti meg az épületet.

Milyen esetben térítenek a biztosítók idegen jármű ütközését követően?

A Generali, az Union, az Uniqa és a Wáberer nem az idegen gépjármű, hanem az ismeretlen jármű kifejezést használja. Ez a biztosítottak részére jelentős hátrányt jelent, mert ha ismert a jármű, ami a kárt okozta, akkor a lakásbiztosítás nem fizet, csak a gépjármű kötelezőjére lehet kártérítést igényelni – újérték helyett avult értéken, egy idegen biztosítótól.

Mi a teendő idegen jármű ütközése okozta kár esetén?

Lehetőség szerint a gépjármű vezetőjétől be kell szerezni a saját és a gépjárműve adatait, valamint az elismerő nyilatkozatát. Ha ez nem lehetséges, akkor a rendőrség értesítése válhat szükségessé.

A kárt maximum 2 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak, amely 5 napon belül kiküldi a szakértőjét szemlét tartani. Addig a károsodott tárgyakat meg kell őriznünk, a kár helyszínén csak a kárenyhítéshez, a további károk megelőzéséhez szükséges mértékben változtathatunk.

Figyelem – kivétel az Aegon Biztosító esetében!

Az Aegon Biztosító minden káreseményre a biztosítási szerződés létrejöttétől számított 15 napos várakozási időt köt ki, tehát az ekkor bekövetkezett károkat nem téríti meg.