Személyi sérüléses kárrendezési segítség
Kárrendezési fogalomtár
Káreseti fogalmak, kárrendezési tudnivalók

Ismerkedjen meg a legfontosabb fogalmakkal és igazodjon el a kárrendezési ügyekben!

Biztosítók az oldalon
Allianz Hungária Biztosító Zrt.
Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe
Generali Biztosító Zrt.
Genertel Biztosító Zrt.
Groupama Biztosító Zrt.
K&H Biztosító Zrt.
KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület
Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe
AWP P&C S.A. Magyarországi Fióktelepe (Mondial Assistance)
Magyar Posta Biztosító Zrt.
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt..
UNIQA Biztosító Zrt.
Wáberer Hungária Biztosító Zrt.
Cherrisk by UNIQA
Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

Munkahelyi baleset

Munkabalesetnek tekinthető minden olyan baleset, amely a munkavállalót a munkavégzés során, illetve azzal összefüggésben éri, tehát a munkához kapcsolódó közlekedés, üzemi étkeztetés, anyagvételezés és anyagmozgatás, tisztálkodás, vagy foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás során. A munkavállalót otthon ából a munkahelyére, illetve a munkahelyéről otthon ába való közlekedés közben érő baleset is lehet munkabaleset, de csak akkor, ha a munkavállaló az utazáshoz a munkáltató járművét használja.

Az üzemi baleset a munkabalesetnél tágabb fogalom. Az üzemi balesetet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény definiálja. Ennek értelmében a fent említetteken kívül üzemi balesetnek számítanak azon balesetek is, amelyek a sérültet otthon ából a munkahelyére, illetve a munkahelyéről otthonába való közlekedés során érik. A munkáltató csak akkor kerülheti el a felelősségre vonást munkahelyi vagy üzemi baleset esetén, ha teljesítette a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény tartalmazta követelményeket. Ezek közé tartoznak például az alábbiak: a munkáltatónak be kell tartania és tartatnia a munkavédelmi előírásokat, gondoskodnia kell arról, hogy a dolgozók megismerkedjenek a biztonságos munkavégzés szabályaival, biztosítania kell a szükséges védőeszközöket, illetve ellenőriznie azok viselését.

Munkahelyi vagy üzemi baleset esetén a munkáltatónak be kell jelentenie azt, majd kivizsgálnia és nyilvántartásba vennie. A súlyos üzemi baleseteket mindig be kell jelenteni a munkavédelmi hatóságnak. Amennyiben a munka- vagy üzemi baleset nem a munkavállaló mulasztása miatt következett be, a munkáltató kártérítési felelősséggel tartozik a keletkezett személyi és vagyoni károkért. A munkáltató hasonló balesetek esetén szabálysértési vagy munkavédelmi bírsággal sújtható, előbbi összege legfeljebb hatvanezer forint lehet, utóbbié pedig ötvenezertől tízmillió forintig terjedhet. A sérültet megillető vagyoni és nem vagyoni kártérítésre vonatkozó igényt ügyvéd segítségével a munkáltatóhoz kell benyújtani, amely azt – feltéve, hogy rendelkezik megfelelő felelősségbiztosítással – biztosítójához továbbítja. Ilyen esetekben mindig érdemes a témában nagy gyakorlattal rendelkező szakemberhez fordulni, hiszen így sokkal nagyobb eséllyel juthatunk hozzá a minket megillető kártérítési összeghez, valamint az eljárás is lerövidíthető.

Vissza a lap tetejére

Utolsó frissítés dátuma: 2022. 05. 03.