Személyi sérüléses kárrendezési segítség
Kárrendezési fogalomtár
Káreseti fogalmak, kárrendezési tudnivalók

Ismerkedjen meg a legfontosabb fogalmakkal és igazodjon el a kárrendezési ügyekben!

Biztosítók az oldalon
Allianz Hungária Biztosító Zrt.
Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe
Generali Biztosító Zrt.
Genertel Biztosító Zrt.
Groupama Biztosító Zrt.
K&H Biztosító Zrt.
KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület
Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe
AWP P&C S.A. Magyarországi Fióktelepe (Mondial Assistance)
Magyar Posta Biztosító Zrt.
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt..
UNIQA Biztosító Zrt.
Wáberer Hungária Biztosító Zrt.
Cherrisk by UNIQA
Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

Orvosi műhiba

Orvosi műhibának tekintjük azt az orvosi beavatkozást, amelynek során az orvos vagy más egészségügyi dolgozó a rájuk vonatkozó szakmai szabályokat megszegi, és ebből kifolyólag a betegnek vagy a beteg hozzátartozóinak kára keletkezik. Orvosi műhiba vélelmezése esetén a károsult többféle eljárást is indíthat. Fordulhat panasszal a hibát okozó egészségügyi intézményhez vagy annak fenntartójához. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) illetékes megyei, fővárosi intézetét szintén felkeresheti panaszával, azonban utóbbi megoldás hátránya, hogy a panaszossal ez esetben csak a vizsgálat eredményét közlik, a folyamatból kizárják.

A károsult megkeresheti az adott egészségügyi intézményhez rendelt betegjogi képviselőt is. Ő azonban nem jogosult a sértett jogi képviseletére, kizárólag a panasz megfogalmazásában és a megfelelő helyre történő eljuttatásában segíthet. A kórház és a beteg közötti egyezség kialakítását egy egészségügyi közvetítő is segítheti; ezek listáját az Igazságügyi Szakértői Kamara megyei és fővárosi szervezete vezeti. Azonban ez a módszer ritkán zárul egyezséggel. A károsult fegyelmi eljárást is kezdeményezhet a mulasztásért felelős egészségügyi szolgáltatónál, azonban ezt a kórházak nem kötelesek a beteg vagy hozzátartozó kérelmére megindítani. Etikai eljárás szintén indítható a vétkes orvos vagy más egészségügyi dolgozó ellen, amennyiben az illető olyan hibát vétett, amelyet a 30/2007 EüM rendelet, illetve a kamara szabályzata tartalmaz. Ez az eljárás első fokon a kamara testületi etikai bizottságánál, illetve a Megyei Etikai Tanácsnál, másodfokon pedig az Országos Etikai Tanácsnál indítható. Lehetőség van az Egészségbiztosítási Felügyelet peren kívüli megkeresésére is, azonban pozitív döntés esetén csak a szolgáltatót kötelezik pénzbírság megfizetésére, a károsult nem kap kártérítést.

Peren kívül meg lehet keresni a fogyasztóvédelemben működő békéltető testületeket, valamint a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséget is. A fogyasztói szemlélet erősödése miatt ezeket manapság egyre gyakrabban kezdeményezik. Polgári eljárást is lehet indítani az egészségügyi intézmény ellen, melynek során megállapíthatják az egészségügyi szolgáltató kártérítési felelősségét, illetve a kártérítés mértékét. Végezetül, a károsult büntetőeljárást indíthat a kárt okozó orvos vagy más egészségügyi dolgozó ellen, a Btk. „foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés” tényállása alapján. Az eljárás megindításához jogi képviselő segítsége szükséges

Vissza a lap tetejére

Utolsó frissítés dátuma: 2022. 05. 03.